Nahrávám...

Akutní respirační infekce v MS kraji - stav k 19.2.2016

Úvod / Občanům / Akutní respirační infekce v MS kraji - stav k 19.2.2016

V tomto únorovém týdnu dosáhla nemocnost ARI v kraji 1 557 případů na 100 000 obyvatel a je shodná jako v minulém týdnu. Nejvyšší nemocnost je na Ostravsku a Karvinsku. Nejvyšší nemocnost i nárůst onemocnění je nadále u předškolních dětí.

Během tohoto týdne se počet sledovaných osob ošetřených pro ARI na LSPP v kraji pohyboval v průměru kolem 28 % s navýšením během víkendu v průměru na 40 %.

KHS MSK eviduje v tomto únorovém týdnu 10 případů závažného onemocnění chřipkou, z toho u 7 mužů a 3 žen s chronickým závažným onemocněním. V anamnéze bylo u pacientů (kromě jednoho) některé ze základních chronických onemocnění, nebyli očkováni proti chřipce (v jednom případě chybí záznam o tomto očkování). Věk pacientů se pohyboval v rozmezí 27 až 72 let. Virus chřipky typ A subtyp A/H1N1 byl prokázán ve všech případech. Celkem v období 2015/2016 bylo hlášeno v MSK 25 klinicky závažných případů chřipky, z toho 4 úmrtí.

V České republice představuje nemocnost ARI 1 451 případů na 100 000 obyvatel a je vyšší o 1,2 % oproti minulému týdnu.

Plošná epidemie přetrvává ve většině evropských zemí. Dominujícím kmenem v Evropě je stále subtyp A/H1N1pdm, laboratorní průkaz chřipkových virů celkově v Evropě doposud stoupá. Finsko, Rusko a Ukrajina hlásí velmi vysokou intenzitu výskytu, nicméně v Rusku i na Ukrajině již začíná nemocnost zvolna klesat, stejně jako v Arménii, Gruzii, Portugalsku, Turecku a Velké Británii.

Zveřejněno: 19.2.2016