Nahrávám...

Akutní respirační infekce v MS kraji - stav k 26.2.2016

Úvod / Občanům / Akutní respirační infekce v MS kraji - stav k 26.2.2016

V tomto týdnu dosáhla nemocnost ARI v kraji 1374 případů na 100 000 obyvatel a je nižší než v minulém týdnu. Nejvyšší nemocnost je na Bruntálsku a Novojičínsku a dle věku u předškolních a školních dětí.

Během tohoto týdne se počet sledovaných osob ošetřených pro ARI na LSPP v kraji pohyboval v průměru kolem 30 % s navýšením během víkendu na 32 %.

V tomto týdnu eviduje KHS MSK u 5 mužů závažné onemocnění chřipkou, nebyli očkováni proti chřipce (v jednom případě chybí záznam o očkování). U všech pacientů (kromě jednoho) bylo v anamnéze některé ze základních chronických onemocnění. Jako původce nákazy byl ve všech případech prokázán virus chřipky typ A subtyp A/H1N1. Celkem v období 2015/2016 bylo hlášeno v MSK 30 klinicky závažných případů chřipky, z toho 6 úmrtí.

V České republice představuje nemocnost ARI 1375 případů na 100 000 obyvatel a je o něco nižší než v minulému týdnu. Situace hodnocena jako pokračující chřipková epidemie plošného charakteru. Dominujícím kmenem je A/H1N1, typ B a subtyp A/H3N2 ko-cirkulují. Letošní epidemie nemá typický explozivní průběh a z tohoto důvodu lze její další průběh obtížně předvídat.

Situace v Evropě: Je hlášena plošná epidemie ve většině států Evropy včetně východní Evropy. Dominujícím kmenem je subtyp A/H1N1. Stále přetrvává i vyšší výskyt těžších průběhů chřipkové infekce, jež zpravidla vyžadují hospitalizaci. V evropských analýzách nejsou zatím uváděny žádné indicie, které by poukazovaly na významné genetické změny cirkulujícího kmene.

Zveřejněno: 26.2.2016