Nahrávám...

Semináře pro provozovatele stravovacích služeb

Úvod / Občanům / Semináře pro provozovatele stravovacích služeb

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje pravidelně 2x ročně pořádá semináře pro provozovatele a zaměstnance stravovacích služeb, zdravotnických a sociálních zařízení a pro personál školních jídelen. V roce 2015 bylo uspořádáno 24 seminářů, kterých se účastnilo téměř 1200 osob.

Náplní seminářů jsou jednak základní hygienické požadavky na potravinářské provozy, zotavovací akce, zásady správné hygienické praxe a povinnosti plynoucí z legislativy. Pozornost je věnována rovněž příčinám vzniku onemocnění z potravin a možnostem jejich odstranění nebo zmírnění. Součástí programu jsou výživová doporučení a způsoby ovlivnění výživové hodnoty podávaných pokrmů. V roce 2015 byl obsah seminářů doplněn o informace k nové povinnosti provozovatelů týkající se značení alergenů v pokrmech.

Tradičně je do programu zahrnuta fotodokumentace s praktickými ukázkami nedostatků zjišťovaných při kontrolách. Tato forma umožňuje širokou diskuzi nad danou problematikou a často vede k objasnění zákonných požadavků a jejich uplatnění v praxi.

Pozvánka na semináře plánované v roce 2016 je umístěna zde.

Zveřejněno: 2.3.2016