KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 34. týden

Úvod / Občanům / Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 34. týden

Pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě pokračovali v tomto týdnu v pravidelných kontrolách kvality vody na povrchových vodách ke koupání.

Odběry vzorků byly provedeny na nádržích v okrese Frýdek Místek a na Novojičínsku. K mírnému poklesu počtu sinic ve vodě došlo na nádrži Olešná na Frýdeckomístecku. Koupání v této nádrži však i nadále nedoporučujeme vnímavým jedincům – malé děti, těhotné ženy, alergici, osoby s oslabeným imunitním systémem. Ke zhoršení kvality vody došlo na jednom ze tří koupacích míst na nádrži Žermanice. Jedná se o oblast Dolní Domaslavice, kde obdobně jako na nádrži Olešná nedoporučujeme koupání vnímavým jedincům. Kvalita vody v lokalitách Soběšovice a Lučina na této nádrži je vyhovující.

Na všech sledovaných koupacích místech na Novojičínsku nedošlo v tomto týdnu ke změnám v kvalitě vody. Voda je všude vhodná ke koupání.

Mimořádná kontrola byla provedena na nádrži Budišov nad Budišovkou v okrese Opava. Laboratorní analýzy neprokázaly zásadní změny v kvalitě vody. Koupání v této nádrži se i nadále nedoporučuje zejména vnímavým jedincům.


K dnešnímu dni byla na území Moravskoslezského kraje zkontrolována i všechna letní umělá koupaliště. V rámci kontrol nebyly zaznamenány nedostatky závažnějšího charakteru. Za zjištěné provozní nedostatky a méně závažné nedostatky v kvalitě vody byly pracovníky KHS MSK uděleny pokuty v celkové výši 13 100 Kč.


Aktuální informace o kvalitě vody ke koupání ve volné přírodě jsou k dispozici zde.

Zveřejněno: 23.8.2012