Nahrávám...

Kontrola provozoven společného stravování v Moravskoslezském kraji v roce 2015

Úvod / Občanům / Kontrola provozoven společného stravování v Moravskoslezském kraji v roce 2015

V roce 2015 provedla Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje celkem 2261 kontrol v provozovnách stravovacích služeb. Za závady zjištěné v průběhu státního zdravotního dozoru bylo uloženo celkem 601 pokut ve výši 1 495 400,-Kč. Z celkového počtu kontrolovaných provozů bylo pokutováno 27 %.

Provozovatelům zařízení, ve kterých byly nedostatky nejzávažnější, bylo z důvodu ochrany veřejného zdraví uloženo 49 opatření. Nejčastěji šlo o pozastavení činnosti pro hrubé nedostatky v provozní hygieně, dlouhodobé neprovádění dostatečného úklidu, hromadění nepotřebného inventáře, zaplísnění zdiva v kuchyních i ve skladech. Za velmi závažné bylo považováno nezajištění přívodu pitné vody, nebo nedoložení dokladu o nezávadnosti vody z individuálního zdroje. V některých provozovnách byl vydán příkaz k provedení sanitace. Další opatření se týkala nařízení likvidace zjevně smyslově narušených potravin, zejména nálezu plesnivých, nahnilých nebo jinak narušených potravin a pokrmů. Názvy provozoven, kterým byla nařízena opatření, jsou průběžně zveřejňovány na www.khsova.cz, v sekci „Víš kde jíš“.

Porovnáním výskytu závad s předchozími lety lze konstatovat, že ve sledovaných ukazatelích dochází postupně ke snižování výskytu nedostatků. Vyšší procento závad v minulém roce se týkalo zejména provozní hygieny (17%), stavebně-technického stavu (12%) a křížové kontaminace (14%). Nesprávné skladování a nedodržení stanovené skladovací teploty se vyskytlo v cca 10% provozoven. V roce 2015 byla do sledovaných ukazatelů zařazena rovněž nová povinnost provozovatelů týkající se značení alergenů v pokrmech. Nedostatky zde byly nalezeny v 11%. Provozovatelé buď tuto povinnost nesplnili, nebo neuvedli přítomnost alergenů u všech typů pokrmů, případně nezajistili dostatečnou informovanost personálu tak, aby byl schopen předat informace zákazníkům na vyžádání.

Mezi speciální činnosti v oblasti stravování patří kontrola stánkového prodeje občerstvení na jednorázových akcích velkého rozsahu. Kromě tradičních Colours of Ostrava a Dnů NATO, proběhla v roce 2015 akce mezinárodního významu, Mistrovství světa v ledním hokeji. Kontroly stánkového prodeje mají význam z hlediska prevence vzniku akutních průjmových onemocnění, které se mohou při větších setkáních osob vyskytnout. Hromadný výskyt onemocnění souvisejících s potravinami na těchto akcích nebyl zaznamenán.

Zveřejněno: 16.3.2016