Nahrávám...

Pohybová aktivita a zdraví

Úvod / Občanům / Pohybová aktivita a zdraví

Pohybová aktivita je významným prostředkem v boji proti mnohým neinfekčním onemocněním, jako například ischemická choroba srdeční, cévní mozková příhoda, vysoký krevní tlak (hypertenze) nebo cukrovka (diabetes mellitus) 2. typu. Kardiovaskulární onemocnění jsou hlavní příčinou úmrtí v České republice.

Důležité je podporovat pohybově aktivní styl již od raného věku dítěte, jelikož má nezastupitelný význam pro tvorbu zdraví pozitivních celoživotních návyků. Pohybová aktivita je nedílnou součástí fyzického a psychologického zdraví dětí a adolescentů, přispívá k úspěšnému absolvování jednotlivých vývojových fází v období od dětství až po dospívání a je jednou z hlavních komponent dobrého zdraví.

Pravidelná přiměřená pohybová aktivita má spoustu pozitivních účinků. Stimulace endorfinů v mozku vede k dobré náladě, pocitu uvolnění a štěstí, lepšímu překonání bolesti. Zvyšuje se duševní potenciál, zlepšuje se paměť. Člověk se cítí klidnější, vyrovnanější, zvyšuje se sexuální aktivita, uvolňuje svalové napětí a odstraňují záporné emoce. Pohybem se také upravují biochemické hodnoty tuků v krvi, oddaluje se proces kornatění tepen srdce a mozku. Pohyb působí preventivně proti úbytku vápníku z kostí, zvyšuje se pevnost a pohyblivost kloubních vazů a svalů. V neposlední řadě podporuje krevní oběh, krev lépe přenáší kyslík. Důsledkem pohybu je lépe zajištěná látková výměna, zlepšuje se činnost srdce a normalizuje krevní tlak. V konečném důsledku zpomaluje proces stárnutí, prodlužuje délku života a aktivní délku života ve stáří.

S pohybovými aktivitami jsou však spojena i některá rizika. Jedná se například o zranění pohybového aparátu nebo akutní kardiovaskulární příhody. Tato rizika jsou však většinou spojena s neúměrnou intenzitou nebo nadměrnou délkou, problémem také může být nepravidelnost a nárazovost pohybových aktivit.

Pohybové aktivity by tudíž měly být vykonávány pravidelně. Doporučuje se minimálně 30 minut střední intenzity ve většině dní v týdnu. Vhodnými aktivitami pro netrénované osoby jsou například procházky, jízda na kole či rotopedu, plavání nebo také oblíbená severská chůze (nordic walking).

Děti by měly mít alespoň 60 minut pohybové aktivity každý den v týdnu, jedná se však o pohybové minimum. Vhodné jsou organizované aktivity, důležité je také rozšiřování možností pohybového režimu ve školním prostředí i motivace v rodinách tak, aby děti i mládež přijímali pohyb jako nezbytnou součást zdravého životního stylu.

V návaznosti na Zdraví 2020 – Národní strategii ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí byl ministerstvem zdravotnictví zpracován Akční plán č. 1 „Podpora pohybové aktivity na období 2015 – 2020“, který je prvním koncepčním národním strategickým dokumentem ČR zaměřeným na zvýšení úrovně pohybové aktivity a snížení podílu sedavého chování. Obsahuje osm strategických oblastí zaměřených na různé oblasti lidského života:

1. Podpora pohybové aktivity ve vzdělávání.

2. Aktivní mobilita.

3. Podpora sportu pro všechny a aktivního využívání volného času.

4. Podpora pohybové aktivity ve zdravotnictví a sociálních službách.

5. Podpora pohybové aktivity u zaměstnavatelů.

6. Pohybová aktivita, prostředí a infrastruktura.

7. Podpora pohybové aktivity v médiích.

8. Výzkum a evaluace (systematické vyhodnocení) podpory pohybové aktivity.

Praktická realizace akčního plánu by měla přispět ke zvýšení kvality života obyvatel České republiky směrem k aktivnímu a zdravému životnímu stylu.

Zveřejněno: 21.3.2016