Nahrávám...

Kontrola předmětů běžného užívání v roce 2015

Úvod / Občanům / Kontrola předmětů běžného užívání v roce 2015

V roce 2015 provedli pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě celkem 685 kontrol za účelem ověření dodržování požadavků na bezpečnost a označování předmětů běžného užívání. Zkontrolováno bylo celkem 1904 předmětů běžného užívání, mezi které patří výrobky určené pro styk s potravinami, např. kuchyňské nádobí, potravinářské obaly, dále kosmetika, hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let. Za zjištěné nedostatky bylo uloženo 43 sankcí v celkové výši 324000 Kč a z prodeje bylo staženo 4901 kusů předmětů běžného užívání, které nevyhověly požadavkům platné legislativy.

Při kontrolách v distribuční síti se inspektoři zaměřili zejména na prověření, zda jsou výrobky označeny všemi povinnými údaji a zda se ve složení nevyskytují zakázané látky. Šetřením byly zachyceny 4 kosmetické přípravky, pleťový peeling Salerm Cosmetics Homme a výrobky zn. Berrywell (uhlazující krém, vosk a gel), v jejichž složení byla uvedena zakázaná látka isobutylparaben. Další závady v označení se týkaly např. neuvedení výrobce, dovozce, distributora, seznamu přísad, šarže, případně nebyl k dispozici návod k bezpečnému použití výrobku v českém jazyce. Nejčastěji zjištěnou závadou bylo neuvedení adresy výrobce nebo dovozce na etiketě výrobků určených pro děti do 3 let. Nedostatky v označení byly zjištěny celkem u 193 předmětů běžného užívání, nevyhovělo tedy 10 % výrobků. U výrobců byla provedena kontrola povinné dokumentace, zahrnující atesty a prohlášení k výrobkům, prověřeno bylo také dodržování požadavků na správnou výrobní praxi.

Krajská hygienická stanice prošetřila 16 podnětů spotřebitelů, z toho ve třech případech bylo zjištěno porušení hygienických požadavků. Jednalo se o podněty na kosmetické přípravky, týkající se prodeje falzifikátů pánského parfému, výroby mýdel v nevyhovujících prostorách a prodeje zboží s prošlou dobou minimální trvanlivosti. Dále byly šetřeny podněty na mechanické, funkční a senzorické vlastnosti varné konvice, dětského teploměru, kojenecké láhve, či dětské plastové vaničky. Při zjištění nevyhovujících výrobků v tržní síti byla v průběhu kontrol provedena nápravná opatření a výrobky byly neprodleně staženy z prodeje.

Zveřejněno: 7.4.2016