KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 36. týden

Úvod / Občanům / Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 36. týden

V tomto kalendářním týdnu ukončili pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě pravidelné vzorkování na koupacích místech na Frýdeckomístecku a v okrese Nový Jičín.

Laboratorní analýzy potvrdily zlepšení kvality vody ve vodní nádrži Žermanice, kde již voda na všech třech koupacích místech vykazuje vyhovující kvalitu. V nádrži Olešná nedošlo v kvalitě vody ke změnám – voda je hodnocena oranžovým sluníčkem a koupání v této nádrži se nedoporučuje vnímavým jedincům.

Na všech sledovaných koupacích místech Novojičínska je kvalita vody i nadále vyhovující.


Aktuální informace o kvalitě vody ke koupání ve volné přírodě jsou k dispozici zde.

Zveřejněno: 6.9.2012