Nahrávám...

Vzorky potravin a pokrmů v roce 2015

Úvod / Občanům / Vzorky potravin a pokrmů v roce 2015

Součástí kontrolní činnosti Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě je odběr vzorků potravin, zejména těch, které mohou být při nesprávném zacházení kontaminované nežádoucími mikroorganizmy. V roce 2015 bylo odebráno celkem 377 vzorků potravin a pokrmů, z toho 52 vzorků (14%) neodpovídalo požadavkům legislativy.

Odebírané jsou zejména epidemiologicky rizikové potraviny, například zmrzliny, cukrářské výrobky, saláty, ale jsou prováděny i stěry z prostředí kuchyní a z rukou personálu. Rozsah vyšetření zahrnuje nejen mikrobiologické ukazatele, je sledován i obsah chemických kontaminantů nebo přítomnost aditiv.

Po mikrobiologické stránce nevyhovělo 19 vzorků, zejména pro nálezy koliformních bakterií a Enterobacteriaceae ve zmrzlinách, krémových zákuscích a stěrech z prostředí. Nález nadlimitních hodnot těchto mikroorganismů svědčí o nedostatečné úrovni provozní hygieny a nedodržování sanitačních postupů. Patogenní mikroorganismy v potravinách nalezeny nebyly, i když patří do standardního rozsahu vyšetření.

Z chemického hlediska nevyhovělo 8 vzorků, z toho 5x pro nedodržení obsahu etanolu v alkoholických nápojích. Ředění alkoholických nápojů je považováno za klamání spotřebitele a provozovatelům byly za tyto praktiky uloženy příslušné sankce. Nadlimitní množství metanolu ani isopropylakoholu nebylo zjištěno v žádném ze 70 odebraných vzorků lihovin.

Z ostatních chemických ukazatelů bylo v jednom vzorku zmrzliny nalezeno nepovolené syntetické barvivo (E 110-Žluť SY). Této problematice se KHS MSK věnuje již od roku 2007 a vzhledem k opakovaně zjišťovaným nedostatkům hygienického charakteru i nálezu nepovolených barviv, budou tyto cílené kontroly pokračovat.

V oblasti sledování polyaromatických uhlovodíků (PAU) v grilovaných pokrmech došlo v 1 případě k mírnému překročení hodnoty PAU v grilované klobáse, avšak vzhledem k nejistotě měření nebylo překročení významné.

V roce 2015 bylo v rámci pilotního projektu zaměřeného na nutriční hodnotu stravy ve zdravotnictví a sociálních službách odebráno 28 směsných vzorků celodenní stravy ve 4 zařízeních. Ve 25 vzorcích byla zjištěna hodnota NaCl překračující doporučené denní dávky. Z tohoto důvodu byly vzorky hodnoceny jako nevyhovující; s provozovateli proběhlo jednání směřující k úpravě jídelníčků a ke zlepšení situace ve spotřebě soli.

Zveřejněno: 15.4.2016