Nahrávám...

Závislost na tabáku

Úvod / Občanům / Závislost na tabáku

Závislost na tabáku je příčinou každého šestého úmrtí v ČR, především na onkologická a kardiovaskulární onemocnění a způsobuje více než 80 % chronických plicních onemocnění. V ČR dochází denně ke 44 úmrtím způsobeným kouřením. Kouření zkracuje život více než polovině kuřáků v ČR v průměru o 15 let.

Základní kategorie kuřáctví: pravidelný kuřák kouří nejméně jednu cigaretu denně, příležitostný kuřák kouří méně než jednu cigaretu denně, bývalý kuřák nekouří, ale vykouřil během života více než 100 cigaret, nekuřák nikdy nevykouřil 100 a více cigaret.

Na nikotinu je závislý ten kuřák, který kouří nejméně 10 – 15 cigaret denně a první cigaretu si potřebuje zapálit do hodiny po probuzení.

Kouření, včetně kouření pasivního, zhoršuje většinu kardiovaskulárních rizikových faktorů. Již po několika minutách pobytu v zakouřeném prostředí jsou prokazatelné cévní změny. Po uzákonění nekuřáckých vnitřních prostor v některých zemích, klesl v těchto výskyt akutních koronárních syndromů řádově o několik procent.

Kouření zdvojnásobuje riziko vzniku onemocnění diabetes mellitus 2. typu, zhoršuje inzulinovou rezistenci, poškozuje cévy a snižuje účinnost léčby. Zhoršuje hojení ran, zvyšuje riziko cévních komplikací včetně selhání ledvin a poškození oční sítnice. Kouření dlouhodobě zhoršuje také psychiatrická onemocnění. Těhotné kuřačky by měly přestat kouřit, protože každá cigareta poškozuje jejich nenarozené dítě.

Léčba závislosti na tabáku zahrnuje psychosociální a behaviorální (týkající se chování) intervenci a farmakologickou léčbu. Farmakoterapie společně s intenzivní intervencí může dosáhnout abstinence asi u 30 – 35 % kuřáků. Farmakologická léčba zabraňuje abstinenčním příznakům (nutkání kouřit, špatná nálada/deprese, podrážděnost/zlost, poruchy spánku, nesoustředěnost, neschopnost odpočívat, úzkost, zvýšená chuť k jídlu) a je vhodná pro kuřáky závislé na nikotinu nebo pro ty, kteří nedokázali přestat bez léčby. Vždy je však nutné rozhodnutí pacienta nekouřit a aktivní změna životního stylu.

V ČR fungují specializovaná centra pro závislé na tabáku, většinou na pneumologických, kardiologických nebo interních klinikách. Aktuální kontakty viz www.slzt.cz.

Léčba závislosti na tabáku je ekonomicky velmi výhodná, patří mezi nejvýhodnější lékařské intervence s ohledem na náklady. Asi 10 % nákladů zdravotních pojišťoven připadá na nemoci způsobené kouřením, celkové náklady společnosti jsou ale nejméně dvojnásobné – prokouřená pracovní doba, neodpracovaná část aktivní části života, nižší ekonomická produktivita, sociální náklady, požáry atd.

V roce 2014 v rámci šetření Výzkum názorů a postojů občanů ČR byly pokládány i otázky týkající se kouření. Studie ukázala, že v současnosti kouří 31,4 % obyvatel starších 15 let (37,4 % mužů a 25,8 % žen), denně pak kouří 23,5 % (28,2 % mužů a 19,0 % žen). Současných nekuřáků je tedy 68,6 %, z toho 53,9 % jsou nekuřáci celoživotní. Aktuálních kuřáků je nejvíce ve věkové skupině 15–24 let a klesá s věkem, častější je mezi obyvateli měst. Současní kuřáci-muži vykouří nejčastěji 15–20 cigaret denně, ženy nejčastěji 5–9 cigaret denně. Podíl současných i pravidelných kuřáků je od roku 2012 stabilní. Kouření elektronických cigaret uvedlo 3,9 % respondentů (4,6 % mužů a 3,2 % žen), nejčastěji ve věku 25–44 let. Celkem 23 % dotázaných uvedlo expozici tabákovému kouři doma, 22 % je vystaveno kouři na pracovišti. Mezi nekuřáky uvedlo expozici tabákovému kouři doma 11 %, na pracovišti 14 %.

Zveřejněno: 21.4.2016