Nahrávám...

Kontrola prodeje alkoholu na Havířovských slavnostech

Úvod / Občanům / Kontrola prodeje alkoholu na Havířovských slavnostech

Havířovské slavnosti, které se konaly od pátku 7.9. do neděle 9.9.2012 byly výjimečné tím, že zde probíhala rozsáhlá akce policie, celníků a pracovníků Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje v rámci šetření intoxikace občanů havířovska methylalkoholem.

Státní zdravotní dozor KHS MSK byl prioritně zaměřen na kontrolu prodeje čepovaného tvrdého alkoholu, který byl při konání této akce zakázán. V 17 kontrolovaných stáncích nebyl ani v jednom případě zjištěn prodej tvrdého čepovaného alkoholu, prodávala se pouze tradiční medovina, svařené víno, čepované pivo a dále grilované, pečené smažené uzeniny, kolena, bramboráčky.

V jednom případě bylo zjištěno uložení medoviny v obalu, který nebyl určený pro styk s potravinami a nebyly doloženy doklady o její původu. Na místě samém byl předběžným opatřením pozastaven prodej tohoto výrobku a udělena sankce. Následující den proběhla opakovaná kontrola, inkriminované barely byly provozovatelem odstraněny a výrobce osobně dodal nový 20 litrový kanystr s medovinou s řádným označením.

Nutno zdůraznit, že provozovatel je při kontrole povinen předložit ke všem potravinám uváděným do oběhu nebo používaným k výrobě pokrmů či nápojů doklady o původu zboží. Každá potravina musí být řádně značena a musí být zřejmé, kde byla vyrobena případně kdo je jejím dodavatelem. Obaly, ve kterých jsou potraviny uchovávány, musí být z materiálu určeného pro styk s potravinami.

Konzumentům doporučujeme ve vlastním zájmu vyhnout se konzumaci alkoholu neoznačeného a neznámého původu. Rovněž je vhodné vyhýbat se nápojům čepovaným z nádob většího objemu, u kterých může dojít k manipulaci s jejich obsahem.

Zveřejněno: 11.9.2012