KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 21. týden

Úvod / Občanům / Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 21. týden

Pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě zajišťují kontroly kvality vody na povrchových vodách ke koupání, které nemají svého provozovatele a jsou uvedeny v Seznamu přírodních koupališť na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu provozovatel a dalších povrchových vodách ke koupání pro rok 2016, vydaném Ministerstvem zdravotnictví ČR. Kontrolní odběry jsou obvykle prováděny od poloviny května do konce srpna v termínech dle aktuálního monitorovacího kalendáře.

V rámci Moravskoslezského kraje bude v koupací sezóně 2016 krajskou hygienickou stanicí pravidelně sledována kvalita vody na 21 místech z původních 23. Z důvodu plánovaného odtěžování sedimentů na vodní nádrži Olešná v okrese Frýdek Místek nebude v roce 2016 možno využívat ke koupání místa v profilech „VN Olešná – Místek“ a „VN Olešná – Palkovice“. KHS MSK z tohoto důvodu nebude v tomto roce provádět na vodní nádrži monitoring kvality vody.

První odběry před zahájením koupací sezóny byly provedeny v minulém kalendářním týdnu. Jednalo se o vodní plochy Slezská Harta, rybníky Tvrdkov a Bohušov, vodní nádrž Edrovice a lom ve Svobodných Heřmanicích na Bruntálsku, Stříbrné jezero a nádrž v Budišově nad Budišovkou na Opavsku a tři koupací místa na Těrlické přehradě v okrese Karviná. V tomto týdnu byla zkontrolována kvalita vody na zbývajících 9 místech v okresech Frýdek Místek (Žermanická přehrada, Brušperk, Baška) a Nový Jičín (nádrže Kacabaja v Hodslavicích, Čerťák v Novém Jičíně, Údolí mladých v Bílovci a Větřkovice v Kopřivnici).

Laboratorní analýzy prokázaly v legislativně stanoveném rozsahu vyhovující kvalitu vody na všech uvedených nádržích. Sledovaná koupací místa, s výjimkou vodní nádrže Brušperk, jsou vhodná ke koupání.

V průběhu loňské koupací sezóny byla v nádrži Brušperk prokázána ve vodě přítomnost cerkárií, které jsou původci cerkáriové dermatitidy. Toto onemocnění se projevuje zarudnutím kůže, vyrážkou a intenzivním svěděním. Masivní infekce může způsobit otoky napadených končetin, zvýšenou teplotu, nevolnost či průjem.

Na základě charakteru nádrže (přítomnost vodního ptactva, vodních plžů, vodní vegetace) se dá předpokládat, že se situace bude opakovat i v letošní koupací sezóně. V této souvislosti je nutno koupání v nádrži považovat jako rizikové. Ke snížení rizika napadení cerkáriemi doporučujeme použít speciální ochranné, vodě odolné krémy, vyhnout se kontaktu s vodní vegetací a omezit dobu pobytu ve vodě.

V souladu s monitorovacím kalendářem zajistil v minulém týdnu kontrolu kvality vody i provozovatel přírodního koupaliště v Hlučíně. Na základě provedených rozborů voda v jezeře vyhovuje legislativním požadavkům.

Aktuální informace o kvalitě vody ke koupání ve volné přírodě včetně nádrží ke koupání bez úpravy vody jsou k dispozici zde. Na všech sledovaných koupacích místech jsou rovněž k dispozici informační tabule, na kterých lze najít všeobecné informace o jednotlivých nádržích včetně hodnocení kvality vody.

Zveřejněno: 26.5.2016