Nahrávám...

Výsledky odběru vzorků předmětů běžného užívání v roce 2015

Úvod / Občanům / Výsledky odběru vzorků předmětů běžného užívání v roce 2015

Pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě odebrali v roce 2015 k laboratornímu vyšetření celkem 61 vzorků předmětů běžného užívání. S ohledem na výsledky kontrolní činnosti v předchozích letech byly odebrány rizikové typy výrobků, u kterých byly zjištěny nejčastěji závady. Výrobky byly testovány z hlediska migrace rizikových látek z materiálu výrobků do potravin, dodržení požadavků na chemické složení, senzorické vlastnosti a mikrobiální čistotu. Požadavkům platné legislativy nevyhovělo celkem 6 vzorků, což činí 9,8 % z celkového počtu odebraných vzorků. Za uvedení na trh a prodej nebezpečných výrobků byly provozovatelům uloženy sankce v celkové výši 135 000 Kč a výrobky byly neprodleně staženy z prodeje. Opatření byla provedena v rámci celého distribučního řetězce a o výskytu nebezpečných výrobků bylo informováno Ministerstvo zdravotnictví ČR, které vyhlásilo výrobky jako nebezpečné na území České republiky. Výrobky byly nahlášeny také do evropských systémů rychlého varování RAPEX a RASFF.

Zjištěny byly 2 nevyhovující hračky z měkčeného plastu, poník Pony Yummy Toys a panenka Lovely Girl Yummy Toys. V těchto výrobcích byl zjištěn nadlimitní obsah esterů kyseliny ftalové, konkrétně rizikový di-(2ethylhexyl)ftalát (DEHP), který působí negativně na reprodukční orgány. Je zařazen mezi látky toxické pro reprodukci, může poškodit reprodukční schopnosti a zdravý vývoj plodu. Riziko při hře s hračkou spočívá v tom, že estery kyseliny ftalové mohou přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte a mohou být společně se slinami konzumovány.

Předmětem dozoru je každoročně také kuchyňské plastové nádobí a náčiní. V loňském roce nevyhověly 2 výrobky, melaminový talíř hluboký a melaminový hrnek bílý s víčkem, u kterých bylo prokázáno výrazné překročení limitu pro specifickou migraci formaldehydu z materiálu těchto výrobků. Akutní expozice malým dávkám formaldehydu vyvolává bolesti hlavy a zánět nosní sliznice. Formaldehyd dráždí oči a vyvolává slzení. Rychle se vstřebává kůží a může způsobovat podráždění nebo alergické reakce.

U odšťavňovacího mlýnku De Gusto Art of Cooking bylo zjištěno, že během jeho použití dochází k viditelnému narušování pokoveného povrchu odšťavňovacího šneku mlýnku. V ovocné šťávě získané odšťavňováním byly identifikovány částečky kovu, které mohou představovat zdravotní riziko pro kojence a malé děti.

Dále byl analyzován kosmetický přípravek Konopný sprchový gel Babiččiny bylinky, u kterého došlo k překročení celkového počtu aerobních mezofilních mikroorganismů, v rozsahu několika řádů. Riziko kontaminace aerobními mezofilními mikroby spočívá ve zhoršení vlastností výrobku z důvodu produkce mikrobiálních toxinů, jejichž důsledkem může být po aplikaci kosmetického přípravku lokální dráždění, eventuálně lokální zánět kůže, zejména u osob s oslabenou imunitou, malých dětí nebo osob s poškozenou kůží.

Podrobné informace o nebezpečných výrobcích jsou veřejnosti k dispozici na úřední desce Ministerstva zdravotnictví ČR a na webových stránkách www.mzcr.cz v rychlých odkazech na nebezpečné výrobky. Vyvěšeny jsou také na úřední desce umístěné v sídle Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě a na jejích územních pracovištích a na webové stránce www.khsova.cz.

Zveřejněno: 1.6.2016