Nahrávám...

Kontrola alkoholických nápojů ve společném stravování

Úvod / Občanům / Kontrola alkoholických nápojů ve společném stravování

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě při své kontrolní činnosti pravidelně ověřuje kvalitu alkoholických nápojů nabízených v restauracích a podobných zařízeních v Moravskoslezském kraji. Během cílené akce, která proběhla v dubnu 2016, bylo odebráno 30 vzorků lihovin. V žádném z odebraných vzorků nebylo zjištěno nadlimitní množství nežádoucích látek (metanol, 2 propanol), pouze 1 vzorek požadavkům na kvalitu nevyhověl. Důvodem byl nižší obsah etylalkoholu, tedy požadovaného alkoholu, než uváděl údaj na etiketě. Takové zjištění je považováno za klamání spotřebitele. Navíc v provozovně byly zjištěny další hygienické nedostatky, proto bylo s provozovatelem zahájeno správní řízení.

Ilegální výroba lihovin má v Moravskoslezském kraji neblahou tradici a navzdory případům smrtelných otrav metanolem v nedávné minulosti se stále objevují podnikavci, kteří prodávají podomácku vyrobené alkoholické nápoje. KHS MSK pak k takovýmto chemickým směsím, nalezeným při činnosti Policie ČR a Celní správy ČR vydává odborná stanoviska. Hrozba poškození zdraví chemickou látkou, která do alkoholických nápojů nepatří, je tedy stále reálná a spotřebitelé by měli věnovat pozornost tomu, co nakupují a z jakého zdroje.

Zveřejněno: 14.6.2016