KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 25. týden

Úvod / Občanům / Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 25. týden

Pracovníci KHS MSK pokračovali v tomto týdnu v pravidelných kontrolách kvality vody na sledovaných koupacích místech v okresech Nový Jičín a Frýdek Místek. Na nádržích Kacabaja, Čerťák, Údolí mladých a Větřkovice na Novojičínsku, Žermanické přehradě a nádržích Baška a Brušperk v okrese Frýdek Místek nedošlo v kvalitě vody k zásadním změnám. Mírně zhoršená kvalita vody po stránce senzorické byla zaznamenána v nádržích Kacabaja a Baška. S výjimkou Brušperka lze vodu ve všech citovaných nádržích hodnotit jako vhodnou ke koupání.

Koupání na nádrži Brušperk je i nadále nutné považovat za rizikové s ohledem na potvrzenou přítomnost cerkárií ve vodě v loňské koupací sezóně.

První kontrolní odběry v této koupací sezóně byly zajištěny provozovatelem přírodního koupaliště v areálu Letního koupaliště v Ostravě Porubě. V kvalitě vody nebyly zjištěny nedostatky.

S nástupem letního počasí dochází postupně ke zprovozňování areálů letních umělých koupališť. Někteří provozovatelé již zajistili i laboratorní kontrolu kvality vody v jednotlivých bazénech a výsledky byly zaslány do celostátního informačního systému. Z dostupné databáze je zřejmé, že kvalita vody vyhovuje. V průběhu letní koupací sezóny budou pracovníci KHS MSK provádět i vlastní kontroly plnění povinností provozovatelů koupališť. Součástí těchto neohlášených kontrol budou i odběry bazénových vod.

Aktuální informace o kvalitě vody ke koupání ve volné přírodě včetně nádrží ke koupání bez úpravy vody jsou k dispozici zde. Na všech sledovaných koupacích místech jsou rovněž k dispozici informační tabule, na kterých lze najít všeobecné informace o jednotlivých nádržích včetně hodnocení kvality vody.

Zveřejněno: 23.6.2016