Nahrávám...

Kontroly lihovin ze strany KHSMSK od 6.9. do 11.9.2012

Úvod / Občanům / Kontroly lihovin ze strany KHSMSK od 6.9. do 11.9.2012

Bezprostředně po přijetí informace dne 6.9.2012 o závažných zdravotních potížích pacientů hospitalizovaných na oddělení ARO v Havířově byly zintenzívněny kontroly v zařízeních společného stravování Krajské hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě.

Od tohoto data bylo do dnešního dne provedeno 43 kontrol cíleně zaměřených na kontrolu původu lihovin v předem vytipovaných zařízeních společného stravování, zejména restaurace, bary, pivnice. Do 30 minut po hlášení závažných zdravotních potíží u pacientů NsP Havířov, bylo zahájeno šetření ze strany KHSMSK. Ve stánku v Havířově, kde byl čepovaný alkohol údajně zakoupen, byly nalezeny 4 barely s alkoholem (Hruška, Vodka, Tuzemák). Podezřelé barely byly okamžitě pozastaveny a bylo zakázáno čepování jejich obsahu. Zároveň byly průběžně kontaktovány Policie ČR a Celní úřad, které případ převzaly.

Další kontroly proběhly na Havířovských slavnostech, které se konaly od pátku 7.9. do neděle 9.9.2012. Státní zdravotní dozor KHS MSK byl prioritně zaměřen na kontrolu prodeje čepovaného tvrdého alkoholu, který byl při konání této akce zakázán. V jednom případě bylo zjištěno uložení medoviny v obalu, který nebyl určený pro styk s potravinami a nebyly doloženy doklady o její původu. Na místě samém byl předběžným opatřením pozastaven prodej tohoto výrobku a udělena sankce.

Dnešního dne v jednom případě byly v herně na Novojičínsku zjištěny lahve s obsahem zjevně nepůvodní tekutiny. Případ byl předán Celnímu úřadu k došetření. U několika dalších

Zveřejněno: 12.9.2012