KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 26. týden

Úvod / Občanům / Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 26. týden

Ve 26. kalendářním týdnu pokračovali pracovníci KHS MSK Ostrava ve vzorkování sledovaných přírodních nádrží na území okresů Opava, Bruntál a Karviná.

Laboratorní analýzy odebraných vzorků vod i nadále potvrzují vyhovující kvalitu vody ke koupání na 10 koupacích místech (tři koupací místa na vodní nádrži Slezská Harta, rybníky Tvrdkov, Edrovice, nádrž v Budišově nad Budišovkou, Stříbrné jezero a tři koupací místa Těrlické přehrady). V těchto lokalitách je kvalita vody hodnocena jako vhodná ke koupání bez možných zdravotních rizik. V rybníku Bohušov je voda rovněž vhodná ke koupání, avšak vykazuje zhoršené senzorické vlastnosti (snížená průhlednost v důsledku přítomnosti zelených řas).

V tomto týdnu zajistil kontrolu kvality vody v jezeře také provozovatel sportovně rekreačního areálu v Hlučíně. Voda v této nádrži vykazuje vyhovující kvalitu. Kontrola kvality vody ze strany provozovatele byla provedena rovněž v nádrži bez úpravy vody „bazén plavci“ v areálu letního koupaliště v Ostravě - Porubě. I zde je kvalita vody vyhovující.

Aktuální informace o kvalitě vody ke koupání ve volné přírodě jsou k dispozici na webových stránkách www.khsova.cz. Na všech sledovaných koupacích místech jsou rovněž k dispozici informační tabule, na kterých lze najít všeobecné informace o jednotlivých nádržích, včetně hodnocení kvality vody.

Letní charakter počasí se odráží i ve zvýšeném zájmu veřejnosti o využívání umělých letních koupališť. Vedle pravidelných kontrol kvality vody, která zajišťují jednotliví provozovatelé, zahájili pracovníci hygienické služby své vlastní kontroly, včetně odběrů vzorků vody. K dnešnímu dni provedli pracovníci KHS MSK Ostrava státní zdravotní dozor v 5 areálech letních umělých koupališť. Závady dosud zjištěny nebyly.

Aktuální informace o kvalitě vody ke koupání ve volné přírodě včetně nádrží ke koupání bez úpravy vody jsou k dispozici zde. Na všech sledovaných koupacích místech jsou rovněž k dispozici informační tabule, na kterých lze najít všeobecné informace o jednotlivých nádržích včetně hodnocení kvality vody.

Zveřejněno: 30.6.2016