KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Kosmetické salony v cíleném hygienickém dozoru

Úvod / Občanům / Kosmetické salony v cíleném hygienickém dozoru

V průběhu roku 2015 bylo v rámci Moravskoslezského kraje provedeno celkem 233 kontrol kosmetických salonů, s cíleným dozorem zaměřeným na používání kosmetických přípravků určených k přímé aplikaci na kůži a pleť. Primárně je dozor nad kosmetickými přípravky zaměřen na výrobce, dovozce a distributory. Některé povinnosti však vyplývají i konečným uživatelům – profesionálům, kterými jsou i provozovatelé v činnostech epidemiologicky závažných. Jak vyplývá z hlášení v systému RAPEX je oblast kosmetických přípravků riziková nejen z pohledu možného obsahu nedovolených látek, ale i nesprávného značení. Větší důslednost v kontrolní činnosti je proto oprávněná. V rámci provedených kontrol bylo ve spolupráci s pracovníky oddělení předmětů běžného užívání odebráno k laboratorním analýzám celkem 10 vzorků, které ve všech případech vyhověly legislativním požadavkům. Odběr vzorku mohl být proveden pouze v případě, že kontrolovaná osoba - provozovatelka kosmetiky je současně i jejím dovozcem nebo distributorem. Ve všech ostatních případech bylo ověřeno značení přípravků dle požadavků evropské legislativy, tj. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích, používání originálních obalů, manipulace – odebírání přípravků z originálního balení, uchovávání přípravků, seznámení klientů s riziky apod. Škála používaných a kontrolovaných přípravků byla velmi široká, nejčastěji se jednalo o pleťové krémy, vody, gely, tonika nebo čistící emulze, ale i pleťové masky a rtěnky různých značek. Bylo ověřeno, že jsou používána originální balení se zachováním značení lhůty spotřeby. Všechny kosmetické přípravky měly správné značení, český návod, označení výrobce, dovozce, datum výroby a spotřeby. Všechny krémy, masky jsou v tubách nebo s dávkovači. V případě použití krémů v nádobách se širokým hrdlem je krém nabírán jednorázovou nebo umělohmotnou špachtlí do kelímku a následně aplikován. Veškeré pomůcky jsou dezinfikovatelné.

Ve výsledku nebyly v žádné provozovně zjištěny nedostatky ve značení nebo manipulaci s přípravky, u odebraných vzorků byly vyhovující výsledky analýz. V rámci souvisejících kontrol provozního režimu bylo ověřováno jak jsou dodržovány podmínky činnosti, uvedené ve schválených provozních řádech (provádění úklidu, desinfekce, manipulace s prádlem, dodržování osobní hygieny, manipulace s odpady atd.). Nedostatky byly zjištěny ve dvou provozovnách, a to v manipulaci s prádlem a jednorázovým materiálem, správném používání desinfekčních prostředků a ve vybavení lékárničky, za které byla provozovatelkám uložena sankce.

Úroveň provozní a osobní hygieny v kosmetických salonech lze obecně hodnotit jako velmi dobrou.

Zveřejněno: 20.7.2016