Nahrávám...

Jiná podobná akce pro děti - uzavření provozovny

Úvod / Občanům / Jiná podobná akce pro děti - uzavření provozovny

Dne 20.7.2016 byl pracovníky Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě proveden na základě podnětu státní zdravotní dozor na letním stanovém táboře pro děti, který pořádá Stáj BONANZA Trojanovice, z.s., se sídlem Trojanovice ev. č. 302, 744 01 Trojanovice, v termínu od 18.7.2016 do 22.7.2016. Akce se účastní 14 dětí do 15 let a je zaměřena na pobyt dětí u koní.

Na místě kontroly bylo zjištěno, že pořádající osoba nezajistila hygienicky nezávadný stav zařízení spočívající zejména:

  • v nezajištění podmínek pro ubytování dětí,
  • v nezajištění podmínek pro osobní hygienu dětí,
  • v nezajištění okamžité likvidace zbytků stravy z táborové kuchyně,
  • v nezajištění podmínek pro skladování potravin,
  • v nezajištění celkového a denního úklidu pozemku a staveb využívaných pro potřeby JPA a
  • v nezamezení volného pohybu domácích zvířat (slepic, kuřat, koček) po pozemku vyčleněného pro ubytování dětí.

Zveřejněno: 21.7.2016