Nahrávám...

Jiná podobná akce pro děti - obnovení provozu

Úvod / Občanům / Jiná podobná akce pro děti - obnovení provozu

Dne 20.7.2016 byl orgánem ochrany veřejného zdraví na základě významných hygienických nedostatků zjištěných v rámci státního zdravotního dozoru uzavřen letní tábor v Trojanovicích do doby odstranění zjištěných závad. Akci pořádá „Stáj Bonanza Trojanovice, z.s., se sídlem Trojanovice ev. č. 302, 744 01 Trojanovice.

Po dobu uzavření tábora bylo účastníkům akce (14 dětem do 15 let) zajištěno náhradní ubytování.

Dne 21.7.2016 na základě žádosti pořádající osoby byla pracovníky Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje provedena následná kontrola zaměřená na odstranění zjištěných nedostatků, při které bylo zjištěno, že pořádající osoba odstranila nedostatky v ubytování dětí, zajistila podmínky pro osobní hygienu dětí, stravování, včetně skladování potravin a likvidace odpadů, dále zajistila celkový úklid areálu, včetně ošetřovny a izolace a zamezila vstupu domácích zvířat na pozemek určený pro ubytování dětí.

Vzhledem k tomu, že nedostatky zjištěné při kontrole dne 20.7.2016 byly odstraněny, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydala souhlas s obnovením provozu této prázdninové dětské akce.

Zveřejněno: 22.7.2016