KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Koupání ve volné přírodě – hodnocení letní koupací sezóny

Úvod / Občanům / Koupání ve volné přírodě – hodnocení letní koupací sezóny

V letošní koupací sezóně byla prováděna kontrola a hodnocení kvality vod ke koupání ve volné přírodě podle novelizovaných předpisů.

Pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje (KHS MSK) zajišťovali obdobně jako v minulých letech monitorování kvality vody ke koupání na povrchových vodách ke koupání bez provozovatele (dříve označovány jako „koupací oblasti“). Sledování kvality vody na povrchových vodách ke koupání, ve které nabízí službu provozovatel, je povinností provozovatele.

V průběhu letní koupací sezóny kontrolovali pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě podle monitorovacího kalendáře pro rok 2012 kvalitu vody na 24 místech ke koupání. Sledování kvality vody bylo prováděno ve čtrnáctidenních intervalech a v případě zhoršené kvality vody byl interval zkrácen na týden.

Celkem bylo v průběhu letošního léta provedeno 187 kontrol spojených s odběrem vzorků k laboratornímu vyšetření. Na dvou sledovaných místech (Brušperk, Slezská Harta – Nová Pláň) vydala KHS MSK zákaz koupání pro zhoršenou kvalitu vody v mikrobiologických ukazatelích. Tyto zákazy byly po zlepšení kvality vody ve sledovaných ukazatelích odvolány po 4 respektive 6 dnech. Voda nevhodná ke koupání (označení červeným „sluníčkem“), byla pro vysoký obsah toxických sinic ve vodě označena u dvou nádrží – Olešná a Budišov nad Budišovkou. Horší situace byla zaznamenána v Budišově nad Budišovkou, kdy vysoké hodnoty sinic přetrvávaly od poloviny července do poloviny srpna. Na vodní nádrži Olešná byly vysoké hodnoty sinic zjištěny pouze v průběhu jednoho týdne; pak došlo ke zlepšení kvality vody, kdy hodnoty sinic odpovídaly klasifikaci oranžového sluníčka, při kterém hygienická služba nedoporučuje koupání pouze vnímavým jedincům. V druhé polovině srpna byl zaznamenán mírně zvýšený výskyt sinic na všech místech Těrlické přehrady a na jednom ze tří míst v Žermanicích – lokalita Dolní Domaslavice. Na ostatních vodních plochách voda vykazovala po celou letošní sezónu vyhovující kvalitu.

V Moravskoslezském kraji byla rovněž sledována kvalita vody podle monitorovacího kalendáře provozovatelem rekreačního areálu ve volném jezeře na štěrkovně v Hlučíně. Po celou dobu byla kvalita vody na velmi dobré úrovni.

Průběžné informace o kvalitě vody bylo možno získat na informačních tabulích, umístěných v bezprostřední blízkosti nádrže a rovněž zde.

Pravidelné informace byly poskytovány každý čtvrtek ČTK a rovněž v průběhu léta regionálním televizním a rozhlasovým stanicím.

Zveřejněno: 13.9.2012