Nahrávám...

Značení alergenů ve stravovacích službách

Úvod / Občanům / Značení alergenů ve stravovacích službách

Během druhého pololetí tohoto roku KHS MSK ověřovala, jak provozovatelé restaurací dodržují povinnost, kterou jim již druhým rokem ukládá Evropské nařízení, a sice informovat spotřebitele o přítomnosti látek způsobujících alergie nebo nesnášenlivost v pokrmech (dále jen „alergeny“). Provozovatelé mají několik možností, jak tuto povinnost splnit. Nejčastěji je využíváno číselné označení alergenů uváděné u pokrmů v jídelním lístku nebo poskytnutí informace o alergenech prostřednictvím obsluhy. Provozovatel tak spotřebiteli umožní vyhnout se potravinám resp. jejich složkám, které u něj mohou vyvolat nežádoucí reakci, případně závažné zdravotní komplikace.

U vytipovaných pokrmů v 18 provozovnách pracovníci KHS MSK sledovali informace o alergenech poskytnuté provozovatelem a následně odebrali vzorky k laboratornímu vyšetření s cílem zjistit, zda uvedené údaje odpovídají skutečnosti.

Dosud obdržené výsledky laboratorních vyšetření nejsou uspokojivé, mimo jiné z nich vyplývá, že v cca 1/3 sledovaných provozoven se spotřebitel nemůže na deklaraci alergenů spolehnout, zejména pokud jde o hořčici, vejce a celer. Jedná se o porušení povinností, proto budou provozovatelům uloženy pokuty.

Na základě získaných poznatků upozorňujeme provozovatele, aby při uvádění informací o alergenech sledovali údaje o složení na etiketách výrobků, používaných jako suroviny k výrobě pokrmů.

Zveřejněno: 20.12.2016