Nahrávám...

Kontrola stánkového prodeje na Vánočních trzích 2016

Úvod / Občanům / Kontrola stánkového prodeje na Vánočních trzích 2016

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se v průběhu prosince 2016 zaměřila na stánkový prodej občerstvení na Vánočních trzích. Kontroly probíhaly na celém území kraje a týkaly se jednak hygienické úrovně, jednak uvádění povinných údajů a informací pro spotřebitele. V Opavě, Bruntálu, Ostravě, Novém Jičíně, Havířově, Karviné a Frýdku-Místku bylo provedeno celkem 48 kontrol, při kterých nebyly ve sledovaných oblastech zjištěny nedostatky.

Sortiment vánočního občerstvení byl velmi pestrý, zahrnoval tradiční pokrmy typu bramboráky, langoše, klobásy, ale i speciality jako játra na topince, grilovaný hermelín, halušky, trdelníky. Nechyběl ani typický vánoční punč, medovina a svařák. Občerstvení bylo vesměs podáváno na nevratné obaly, káva a čaj byly připravovány pouze z originálně balené pitné vody.

Všechny stánky byly vybaveny jednoduchým zařízením pro udržování provozní a osobní hygieny - Watercoolery, plastové kanystry, prostředky na mytí a osušení rukou. Pořadatelé zajistili pro stánkaře zdroj pitné vody, hygienické zázemí i dostatečný počet nádob a pytlů pro skladování odpadu.

U kontrolovaných potravin byly dodrženy data použitelnosti a minimální trvanlivosti. Ve stáncích byla vytvořena dostatečná kapacita chladících zařízení, tedy potraviny a suroviny k výrobě občerstvení byly skladovány při stanovených teplotách. U lihovin byly prověřovány dodací listy, kolky a etikety, ani zde nebylo shledáno závad. Ve stáncích s prodejem alkoholických nápojů byly umístěny informace o zákazu jejich prodeje osobám mladším 18-ti let. Spotřebitelé byli rovněž informováni o přítomnosti alergenů, a to formou číselných kódů, písemně i formou odkazu na obsluhující personál.

Sestava provozovatelů na těchto akcích se stabilizovala, jedná se většinou o stánkaře, kteří se trhů, poutí a jarmarků zúčastňují v průběhu roku celkem pravidelně. Jsou tedy pravidelně kontrolováni a vědí, jak zajistit dodržování legislativních požadavků. Přesto je vždy ze strany zákazníka dobré všímat si aktuální situaci, ověřit etiketu nakupovaných potravin, zejména lihovin, sledovat data spotřeby, čistotu vnitřního vybavení i pracovního oděvu prodávajícího personálu.

Zveřejněno: 22.12.2016