Nahrávám...

Akutní respirační infekce v MS kraji - stav k 30.12.2016

Úvod / Občanům / Akutní respirační infekce v MS kraji - stav k 30.12.2016

Aktuální hlášená nemocnost ARI v kraji je v tomto týdnu obtížně hodnotitelná vzhledem k tomu, že značná část lékařů hlásících ARI má v období vánočních a novoročních svátků dovolenou. Dochází tak ke každoročnímu poklesu hlášené nemocnosti v tomto období. Nemocnost v tomto posledním týdnu roku je v kraji 1103 případy na 100 000 obyvatel.

Avšak údaje o osobách ošetřených pro ARI na LSPP svědčí o nárůstu podílu těchto pacientů. Ve srovnání s minulým týdnem došlo jak k celkovému zvýšení ošetřených osob, tak ke zvýšení podílu ošetřených osob pro ARI. V kraji tento podíl představuje v průměru 50 % osob ošetřených pro ARI.

Tento týden jsme zaznamenali jeden závažný případ chřipky z Opavska způsobený virem chřipky A/H3N2, vyžadující léčbu na ARO a JIP. Jedná se o muže se závažným chronickým onemocněním, proti chřipce nebyl očkován.

V ČR je nemocnost 1028 případů na 100 000 obyvatel, což je pokles taktéž ovlivněný vánočními svátky.

Zveřejněno: 30.12.2016