Nahrávám...

Upozornění k aktuální smogové situaci

Úvod / Občanům / Upozornění k aktuální smogové situaci

Od soboty 7.1.2017 jsou obyvatelé Moravskoslezského kraje opět všemi médii informování o výskytu smogové situace.

Jedná se o situaci, kdy koncentrace škodlivin v ovzduší několikanásobně překračují přípustné limity ve vymezeném území. Pro účely hodnocení je Moravskoslezský kraj rozdělen na 3 oblasti – aglomeraci Ostravsko – Karvinsko – Frýdecko-Místecko, oblast Třinecka a zbývající oblasti, tj. okresy Nový Jičín, Opava a Bruntál. Aktuálně se zhoršená situace týká celé oblasti Moravskoslezského kraje a částečně zasahuje i do sousedících krajů – Olomouckého a Zlínského.

Při zhoršování kvality ovzduší dochází nejprve k situaci, kdy je veřejnost informována o zhoršení kvality ovzduší (tj. jaká škodlivina a jakého území se týká) s doporučeními, jaká opatření se mají v této situaci dodržovat. Při dalším nárůstu koncentrací je již vyhlašována regulace, tj. situace, kdy jsou, mimo běžně doporučovaných opatření, povinny vyjmenované průmyslové podniky upravit podmínky svého provozu.

Škodlivinou, která je v našem kraji každoročně v zimním období důvodem pro vyhlášení smogové situace, je poletavý prach, jehož malé částice nepříznivě ovlivňují dýchací i oběhový systém. Zdravotní doporučení jsou proto zaměřena na posílení imunity (zvýšený přísun vitamínů v ovoci a zelenině), snížení energetického výdeje (omezení náročných fyzických aktivit ve venkovní prostředí) a zvýšení ochrany kvality vnitřního prostředí (způsob větrání, omezení používání dalších zdrojů škodlivin). Doporučení jsou cílená zejména na rizikové skupiny obyvatel (děti, seniory, nemocné), ale v kombinaci s dalšími faktory se „de facto“ týkají všech. Aktuálně ke zhoršení situace významně přispívá i mrazivé počasí, kdy samotné nízké teploty jsou rizikovým faktorem pro širokou populaci.

Krajská hygienická stanice žádá veřejnost o zodpovědný přístup ke svému zdraví dodržováním opatření podle průběžně zveřejňovaných informací a doporučení.

Zveřejněno: 9.1.2017