Nahrávám...

Nejčastější nedostatky ve stravovacích provozech

Úvod / Občanům / Nejčastější nedostatky ve stravovacích provozech

Podle výsledků kontrol provedených v roce 2016 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě zhodnotila výskyt závad ve stravovacích provozech. V porovnání s předchozími lety dochází ve všech sledovaných oblastech k postupnému snižování výskytu některých nedostatků. Poměrně časté jsou ještě závady v oblasti provozní hygieny (14%), stavebně-technického stavu (9%) a křížové kontaminace (9%). Vyšší frekvence je zjišťována u nedodržení data použitelnosti potravin a surovin pro výrobu pokrmů (11%).

Nově zavedená povinnosti značení alergenů v pokrmech podávaných ve stravovacích službách provozovatelům stále ještě způsobuje problémy. V roce 2016 bylo nesprávné nebo chybějící značení alergenů zjištěno v 5 % kontrol.

Z důvodu ochrany veřejného zdraví bylo v roce 2016 vydáno celkem 123 opatření, z toho:

Pozastavení výkonu činnosti nebo okamžité uzavření provozovny bylo nařízeno 4x. Důvodem byly zejména závažné nedostatky v provozní hygieně, nevyhovující technický stav, nezajištění přívodu pitné vody. Velice závažnou příčinou pozastavení výroby lahůdkového salátu byl nález bakterií Staphylococcus aureus, který mohl souviset se zdravotními potížemi konzumenta (autora podnětu podaného prostřednictvím systému Nutrivigillance).

Nařízení sanitace bylo vydáno 24x, a to v provozovnách s hrubými nedostatky v hygieně provozu nebo v případech nevyhovujících mikrobiologických nálezů v odebraných vzorcích potravin.

Likvidace potravin a pokrmů byla nařízena 4x a týkala se zjevně smyslově narušených potravin, zejména nálezu plísní a hniloby.

Vyřazení pokrmů, pozastavení nebo zákaz používání látky, suroviny, potraviny bylo nařízeno ve 39 případech. Jednalo se o potraviny a pokrmy skladované v nevhodných teplotních podmínkách nebo v nevhodném nečistém prostředí a o potraviny s prošlým datem použitelnosti.

Dobrovolná opatření (51x) – opatření byla provedena ze strany provozovatelů a týkala se odstranění závad, které nepříznivě působí na bezpečnost pokrmů (úklid a malování, seřízení a opravy chladících zařízení, odstranění křížové kontaminace).

Zveřejněno: 21.3.2017