Nahrávám...

Šetření podezření na onemocnění z potravin

Úvod / Občanům / Šetření podezření na onemocnění z potravin

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě prošetřila v roce 2016 v provozovnách veřejného stravování, v prodejnách a výrobnách 80 případů výskytu zdravotních potíží po konzumaci potravin. Z tohoto počtu bylo 19 případů vyhodnoceno jako oprávněné nebo částečně oprávněné a sankce za zjištěné závady činily 196 000 Kč.

Podněty podávali zejména jednotliví občané (62x), kteří uváděli různé zdravotní problémy typu nevolnost, průjem, zvracení po požití pokrmů z restaurací, stánků nebo potravin zakoupených v tržní síti. Na základě těchto podnětů byl proveden státní zdravotní dozor zaměřený na hygienickou úroveň provozovny i způsob zacházení s potravinami. Zároveň byly odebrány vzorky k ověření přítomnosti patogenů a jejich toxinů. Laboratorní analýzy prokázaly přítomnost Staphylococcus aureus v lahůdkovém salátu a cukrářském výrobku, dále ve 2 vzorcích studených pokrmů (nudle a vařená zelenina do polévky) byl nalezen stafylokokový enterotoxin. Tyto patogenní mikroorganismy a jejich toxiny mohou vyvolat onemocnění provázené zažívacími potížemi, zejména zvracením, průjmy, bolestmi břicha. Síla a intenzita těchto projevů závisí na množství bakterií, kterými se nemocný při konzumaci potravin nakazil, a zejména pak na dávce enterotoxinu, který tyto bakterie vyprodukují. U citlivých nebo oslabených osob může dojít až k dehydrataci a dalším zdravotním komplikacím. Provozovatelům byla nařízena příslušná opatření (sanitace, pozastavení výroby salátu, úprava postupů HACCP). V případě záchytu Staphylococcus aureus v cukrářském výrobku byla informace předána SZPI, vzhledem k tomu, že výrobek byl do stravovací provozovny dodáván z místní cukrářské výrobny.

V 18 případech byl řešen epidemický výskyt alimentárních onemocnění, při kterých onemocnělo 237 osob. Na základě údajů z depistáží, prováděných pracovníky protiepidemického oddělení, byly provedeny odběry vzorků potravin, které mohly být vehikulem nákazy. Mezi takové potraviny byly zařazeny především výrobky z kuřecího masa, vajec a ryb. Nález patogenů ani jejich toxinů nebyl potvrzen.

V souvislosti se zvýšeným počtem onemocnění listeriózou na území MSK byly odebírány vzorky potravin z tržní sítě i z potravinářských výroben. Celkem se jednalo o 65 vzorků uzenin, pomazánek, sýrů a 62 stěrů z prostředí kontrolovaných provozoven. Všechny vzorky byly z hlediska přítomnosti Listeria monocytogenes negativní. Zvýšený hygienický dozor probíhal ve spolupráci s Krajskou veterinární správou a Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí.

KHS MSK prošetřuje veškeré hlášené případy onemocnění z potravin. V této souvislosti je velmi potřebné, aby občané při podávání podnětu uváděli podrobnější informace o místě nákupu či konzumaci potravin a pokrmů, údaje o potravině či pokrmu (název, výrobce, datum spotřeby) a rovněž o typu a průběhu svých zdravotních potíží nebo návštěvě lékaře. Tyto informace umožní lepší prošetření každého případu. Pro podání lze využít formulář uvedený na www.khsova.cz.

Zveřejněno: 30.3.2017