Nahrávám...

Sledování výskytu Listeria monocytogenes v rizikových potravinách

Úvod / Občanům / Sledování výskytu Listeria monocytogenes v rizikových potravinách

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje provedla v roce 2017 cílené odběry vzorků potravin a pokrmů k ověření přítomnosti patogenních bakterií Listeria monocytogenes. K laboratornímu rozboru byly odebírány zejména zeleninové saláty, lahůdkářské a cukrářské výrobky. Jelikož listerie jsou značně odolné vůči zevnímu prostředí a mohou přežívat při chladničkových teplotách, na povrchu pracovních ploch, nářadí a náčiní, byly zároveň prováděny i stěry z prostředí stravovacích provozoven, kde se tyto výrobky připravují. Kromě odběru vzorků byly kontroly zaměřeny na dostatek pracovních ploch, chladících zařízení, dále na ověření technologického postupu výroby s ohledem na časové prodlevy, případně možnosti křížové kontaminace.

Celkem bylo odebráno 75 vzorků potravin a 145 stěrů z prostředí, všechny odebrané vzorky byly z hlediska přítomnosti L.monocytogenes negativní. Na druhé straně ve čtvrtině kontrolovaných provozoven byly konstatovány závažné hygienické nedostatky související s nedodržením sanitačních postupů, což se projevilo nálezem indikátorových koliformních mikroorganismů ve stěrech z prostředí. V těchto případech bylo provozovatelům nařízeno provedení sanitace.

Listerie, včetně patogenního druhu L.monocytogenes, jsou v prostředí hojně rozšířeny, nachází se v půdě, povrchových vodách, na rostlinách i ve střevním traktu zvířat. Onemocnění listeriózou se vyskytuje zejména u osob se sníženou imunitou (senioři, nemocní) a těhotných žen. Infekční dávka (počet buněk schopných vyvolat onemocnění) pro rizikové skupiny je poměrně nízká 102–103, u zdravých osob až 107. Onemocnění často probíhá v podobě lehčích chřipkových příznaků, komplikované případy přechází do meningitid a sepsí, mohou končit až úmrtím postižené osoby.

V roce 2016 dosáhla nemocnost listeriózou v České republice 0,44 případů/100 tis. obyvatel, v MS kraji 1,15 případů/100 tis. obyvatel, nemocnost v našem kraji tedy převýšila nemocnost v celé ČR. Ve srovnání s rokem 2015 došlo v roce 2016 v MS kraji k nárůstu onemocnění o 40% případů. Ve druhé polovině roku 2016 byl v našem kraji, zejména v okrese Frýdek Místek, zaznamenán procentuálně vyšší nárůst jednoho z pulzotypů L.monocytogenes. Výsledkem epidemiologického šetření při pátrání po kontaminované potravině bylo zjištění pozitivních nálezů u vzorků potravin ve výrobně právě v okrese Frýdek Místek. Součástí následných opatření byl zákaz výroby, likvidace stávajících zásob, sanitace provozovny a rovněž sanitace u odběratelů výrobků. V letošním roce byl doposud zaznamenán pouze 1 případ onemocnění, který je v současné době šetřen.

K preventivním opatřením listeriózy náleží důkladné tepelné opracování syrových potravin, pečlivé omytí syrové zeleniny před jejím opracováním, nekonzumování nepasterizovaného mléka a potravin z něj připravených, oddělené skladování syrového masa od zeleniny a uvařených potravin, důkladné mytí rukou, nožů a nástrojů používaných při úpravě syrových potravin.

Vzhledem k významnému nárůstu počtu onemocnění listeriózou v posledních letech, zejména pak v období září-listopad 2016, má sledování výskytu Listeria monocytogenes v potravinách i prostředí zásadní význam pro ověření, jak provozovatelé zajišťují dodržování systémů bezpečnosti vyráběných pokrmů. Pozitivní záchyty byly v minulosti zaznamenány právě v lahůdkářských výrobcích (chlebíčky, aspikové misky), zákuscích, ale i v surovinách používaných k výrobě některých pokrmů (např. uzeniny, sýry). Z těchto důvodů je nezbytné přítomnost tohoto patogenního mikroorganismu průběžně sledovat.

Zveřejněno: 5.5.2017