KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 21. týden

Úvod / Občanům / Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 21. týden

S blížící se koupací sezónou byla v minulém týdnu zahájena pravidelná kontrola kvality vod ke koupání ve volné přírodě. Pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě zajišťují kontroly kvality vody na povrchových vodách ke koupání, které nemají svého provozovatele a jsou uvedeny v Seznamu vod ke koupání. V přírodních koupalištích monitorují kvalitu vody jejich provozovatelé. Kontrolní odběry jsou obvykle prováděny od poloviny května do konce srpna v termínech dle aktuálního monitorovacího kalendáře.

V rámci Moravskoslezského kraje bude v koupací sezóně 2017 krajskou hygienickou stanicí pravidelně sledována kvalita vody na 23 místech. V souvislosti s odtěžování sedimentů na vodní nádrži Olešná v okrese Frýdek - Místek nebylo v roce 2016 možno nádrž ke koupání využívat. V letošním roce byly práce na nádrži ukončeny a po napuštění bude zahájeno pravidelné monitorování.

První odběry před zahájením koupací sezóny byly provedeny v minulém kalendářním týdnu. Jednalo se o vodní plochy v okresech Nový Jičín (nádrže Kacabaja v Hodslavicích, Čerťák v Novém Jičíně, Údolí mladých v Bílovci a Větřkovice v Kopřivnici) a Frýdek - Místek (Žermanická přehrada, Brušperk, Baška).

Začátkem tohoto týdne byly odebrány vzorky vody na Bruntálsku (Slezská Harta, rybníky Tvrdkov a Bohušov, vodní nádrž Edrovice a lom ve Svobodných Heřmanicích), na Opavsku (Stříbrné jezero a nádrž v Budišově nad Budišovkou) a na Těrlické přehradě v okrese Karviná.

Laboratorní analýzy prokázaly v legislativně stanoveném rozsahu vyhovující kvalitu vody na všech uvedených nádržích. Sledovaná koupací místa, s výjimkou vodní nádrže Brušperk, jsou vhodná ke koupání. Na vodní nádrži Brušperk byla v minulých koupacích sezónách prokázána ve vodě přítomnost cerkárií, které jsou původci cerkáriové dermatitidy. Toto onemocnění se projevuje zarudnutím kůže, vyrážkou a intenzivním svěděním. Masivní infekce může způsobit otoky napadených končetin, zvýšenou teplotu, nevolnost či průjem.

Na základě charakteru nádrže (přítomnost vodního ptactva, vodních plžů, vodní vegetace) se dá předpokládat, že se situace bude opakovat i v letošní koupací sezóně. V této souvislosti je nutno koupání v nádrži považovat jako rizikové. Ke snížení rizika napadení cerkáriemi doporučujeme použít speciální ochranné, vodě odolné krémy, vyhnout se kontaktu s vodní vegetací a omezit dobu pobytu ve vodě.

V souladu s monitorovacím kalendářem zajistil v minulém týdnu kontrolu kvality vody i provozovatel přírodního koupaliště v Hlučíně. Na základě provedených rozborů voda v jezeře vyhovuje legislativním požadavkům.

Aktuální informace o kvalitě vody ke koupání ve volné přírodě včetně nádrží ke koupání bez úpravy vody jsou k dispozici zde.

Zveřejněno: 25.5.2017