KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Poskytování služeb péče o tělo v zařízeních sociálních služeb

Úvod / Občanům / Poskytování služeb péče o tělo v zařízeních sociálních služeb

Státní zdravotní dozor nad službami péče o tělo je průběžně prováděn v široké škále provozoven, které jsou na území Moravskoslezského kraje. V roce 2016 se pracovníci hygienické služby mimoto cíleně zaměřili na podmínky, za kterých je služba poskytována v pobytových zařízeních sociálních služeb typu domy s pečovatelskou službou nebo domovy důchodců. Forma poskytování docházkovým způsobem a cílová skupina – senioři, představují v této oblasti pro uživatele služby zvýšené riziko. Kontroly probíhaly v průběhu celého roku a týkaly se zejména pedikúry (46 kontrol) nebo kadeřnických a holičských služeb (30 kontrol). Z výsledků kontrol vyplynulo, že služby jsou v těchto zařízeních poskytovány buď v provozovně, která je součástí zařízení nebo v případech, že provozovna není k dispozici jsou úkony prováděny ve vyčleněných koupelnách nebo pro nechodící klienty i přímo u lůžka. Zejména tento způsob mobilního poskytování služby byl předmětem podrobné kontroly. Provozovatelky, které službu poskytují mimo schválenou provozovnu mají povinnost mít provozní řád schválený speciálně pro tyto úkony, pokud tomu tak není dochází k neoprávněnému poskytování služby s důsledkem sankce, jak bylo zjištěno v 6 případech. Další zjištění vyplynula z kontroly vlastního poskytování služby – nepřevlékání do pracovního oděvu a obuvi, nevhodné přepravní obaly pro nástroje nebo prádlo, nedostatečný počet sterilních sad nástrojů pro pedikúru, časté nedostatky byly při provádění dezinfekce – příprava roztoků, střídání přípravků. Takové nedostatky byly zjištěny v 15 případech a vždy za ně byla uložena sankce. Naopak byla ověřena správnost a vhodnost některých postupů v těch zařízeních, kde poskytují klientům čisté prádlo, v některých mají klienti svůj vlastní ručník i vlastní potřeby pro holení nebo pedikúru. Tam, kde mají mobilní pracovnice k dispozici zázemí pro převlékání, zařízení zajišťuje plošný úklid a dezinfekci a přímo provádí sterilizaci nástrojů se jedná o bezproblémové poskytování služby s minimalizací zdravotních rizik pro jejich uživatele. V případě, že pracovnice provádějící úkony péče o tělo spolupracují s personálem zařízení nebyly ve většině případů zjištěny nedostatky nebo bylo zajištěno jejich operativní odstranění. Problém byl zejména v zařízeních, kde pracovnice dochází na přímé individuální objednání klienty, nejčastěji se jednalo o případy v okrese Karviná.

Zveřejněno: 26.6.2017