KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 27. týden

Úvod / Občanům / Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 27. týden

První prázdninový týden letošního roku přinesl ochlazení a proměnlivé počasí. Ani tato skutečnost se však dosud neprojevila na kvalitě vody na sledovaných koupacích místech. V pondělí byly pracovníky KHS MSK odebrány vzorky vody na 11 koupacích místech na území okresů Bruntál, Opava a Karviná. Jedná se o tři koupací místa na vodní nádrži Slezská Harta, rybníky Tvrdkov, Edrovice a Bohušov, nádrž v Budišově nad Budišovkou, Stříbrné jezero a tři koupací místa Těrlické přehrady. Opakované kontroly kvality vody na těchto koupacích místech i nadále potvrzují její vyhovující kvalitu.

Výjimkou je nadále nádrž Brušperk, kde je voda dlouhodobě hodnocena jako nevhodná pro koupání z důvodu potvrzené přítomnosti cerkárií ve vodě. Ve spolupráci s laboratoří Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě byla v minulých koupacích sezónách u plžů nalezených v této nádrži prokázána přítomnost především larválních stádií ptačích schistosom rodu Trichobilharzia spp., které jsou původci cerkáriové dermatitidy. Cerkáriová dermatitida se projevuje zarudnutím kůže, vyrážkou a intenzivním svěděním. Masivní infekce může způsobit otoky napadených končetin, zvýšenou teplotu, nevolnost či průjem. Léčba onemocnění je pouze symptomatická (aplikace gelů užívaných po bodnutí hmyzem nebo přípravků zklidňujících kůži - např. gel po holení). U těžších projevů nutno vyhledat lékaře.

V areálu štěrkovny Hlučín (volné jezero) zahájil provozovatel likvidaci problematické vodní rostliny - stolístku klasnatého, jehož masivní rozvoj byl zaznamenán již v minulé koupací sezóně. Vedle biologické likvidace (zejména Amur bílý) bylo zahájeno sečení vodních rostlin speciálním vodním kombajnem.

Vodní kombajn, štěrkovna Hlučín – volné jezero

Pracovníci Krajské hygienické stanice se sídlem v Ostravě zahájili v letošní sezóně i kontroly na letních umělých koupalištích. Vedle vlastních kontrol kvality vody z bazénů jsou kontroly zaměřeny i na plnění povinností, které jednotlivým provozovatelům vyplývají z platné legislativy (řádné hygienické zabezpečení vody (chlorace), dostatečné ředění dle počtu návštěvníků, průběžné provozní kontroly kvality vody včetně vedení provozních záznamů, provozní hygiena areálů apod.). V rámci této kontrolní činnosti dosud nebyly zjištěny zásadní nedostatky.

Aktuální informace o kvalitě vody ke koupání ve volné přírodě jsou k dispozici zde. Na všech sledovaných koupacích místech jsou rovněž k dispozici informační tabule, na kterých lze najít všeobecné informace o jednotlivých nádržích včetně hodnocení kvality vody.

Zveřejněno: 7.7.2017