KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 29. týden

Úvod / Občanům / Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 29. týden

Návrat teplého počasí ve 29 kalendářním týdnu významně neovlivnil kvalitu vody ke koupání na sledovaných přírodních nádržích v kraji. V pondělí byly pracovníky KHS MSK odebrány vzorky vody na 12 koupacích místech na území okresů Bruntál, Opava a Karviná. Jedná se o tři koupací místa na vodní nádrži Slezská Harta, rybníky Tvrdkov, Edrovice a Bohušov, Lom Svobodné Heřmanice, nádrž v Budišově nad Budišovkou, Stříbrné jezero a tři koupací místa Těrlické přehrady. Laboratorní analýzy odebraných vzorků vody z těchto nádrží nadále potvrzují její vyhovující kvalitu. Mimořádně byly odebrány vzorky vody na vodní nádrží Brušperk v okrese Frýdek Místek za účelem ověření rozvoje sinic, jejichž zvýšené množství bylo v nádrži potvrzeno v rámci rozborů z minulého týdne. V nádrži nedošlo k významným změnám, proto zde i nadále platí upozornění na možná zdravotní rizika pro vnímavé jedince (malé děti, těhotné ženy, osoby s oslabeným imunitním systémem). Sinice ve zjištěném množství působí zejména alergenně a mohou vyvolat např. vznik vyrážky, zarudlé oči nebo rýmu. Z uvedeného důvodu se po koupání doporučuje osprchovat, nejlépe v pitné vodě. Navíc v nádrži přetrvává riziko spojené s potvrzením přítomnosti cerkárií ve vodě v minulých koupacích sezónách. Cerkárie mohou u koupajících se vyvolávat zánět kůže, projevující se vznikem vyrážek a výrazným svěděním (cerkáriová dermatitida).

V rámci kontrolní činnosti provedli pracovníci hygienické služby vlastní odběry vzorků vody v areálu štěrkovny Hlučín (volné jezero, bazén B1). Kvalita vody ve volném jezeře je i nadále vyhovující; v bazénu B1 není voda vhodná ke koupání z důvodu překročení limitu pro ukazatel Escherichia coli. Provozovatel označil tuto nádrž jako nevhodnou ke koupání.

Dále byl zahájen státní zdravotní dozor nad plněním povinností při provozování nádrží bez úpravy vody v areálech Wellness Hotel Bahenec v Písku u Jablunkova, RA Krkoška v Kunčicích pod Ondřejníkem a u chaty Dukla v Čeladné. Kontroly byly spojeny s odběry vzorků vody z jednotlivých nádrží. Laboratorní analýzy potvrdily ve všech případech vyhovující kvalitu.

Pracovníci Krajské hygienické stanice se sídlem v Ostravě pokračují ve vlastních kontrolách kvality vody na letních umělých koupalištích. K dnešnímu dni již byla zahájena kontrola ve dvou třetinách provozovaných areálů a dosud nebyly zjištěny zásadní nedostatky.

Aktuální informace o kvalitě vody ke koupání ve volné přírodě jsou k dispozici zde. Na všech sledovaných koupacích místech jsou rovněž k dispozici informační tabule, na kterých lze najít všeobecné informace o jednotlivých nádržích včetně hodnocení kvality vody.

Zveřejněno: 20.7.2017