KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 31. týden

Úvod / Občanům / Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 31. týden

Začátkem tohoto týdne pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje v Ostravě pokračovali v pravidelných kontrolách kvality vody ke koupání v přírodě. V souladu s monitorovacím kalendářem byly vzorky odebrány ze sledovaných nádrží na Bruntálsku (Slezská Harta, rybníky Tvrdkov, Bohušov a Edrovice), Karvinsku (Těrlická přehrada) a Opavsku (Stříbrné jezero a nádrž v Budišově nad Budišovkou). Mimořádný odběr byl proveden v nádrži Brušperk v okrese Frýdek Místek.

Nadále nedoporučujeme koupání v nádrži Brušperk, kde byl i v tomto týdnu potvrzen zvýšený výskyt sinic ve vodě. Navíc je tato nádrž riziková s ohledem na nález cerkárií v minulých koupacích sezónách. Cerkárie mohou u koupajících vyvolat onemocnění, které se projevuje tvorbou skvrn, puchýřů a zarudnutím kůže a je doprovázeno intenzivním svěděním (tzv. cerkáriová dermatitida). V této koupací sezóně již byly na KHS MSK hlášeny 2 případy, které právě vznik velmi svědivé vyrážky po koupání v nádrži Brušperk popisovaly.

Ke zhoršení kvality vody došlo v rybníku Bohušov. Hydrobiologické rozbory prokázaly výskyt sinic v množství, které by mohlo vyvolat zdravotní potíže u vnímavé populace (tzn. malé děti, těhotné ženy, alergici, osoby s oslabeným imunitním systémem). Z uvedeného důvodu se koupajícím po koupání doporučuje osprchovat, nejlépe v pitné vodě.

V ostatních sledovaných nádržích nedošlo k významnějším změnám a voda je zde hodnocena jako vhodná ke koupání bez zdravotních rizik.

Koncem minulého týdne byla provozovatelem ověřena kvalita vody v nádrži bez úpravy vody v areálu Wellness Hotel Bahenec v Písku u Jablunkova. Kvalita vody ke koupání je vyhovující.

V letošní sezóně je v našem kraji provozováno celkem 41 areálů letních umělých koupališť s 88 bazény, kontroly byly provedeny na všech koupalištích. Vedle vlastního ověření kvality bazénové vody byly kontroly zaměřeny i na plnění dalších legislativních povinností provozovatelů. V rámci kontrol nebyly zjištěny zásadní nedostatky, které by vedly k nutnosti okamžitého uzavření provozu koupaliště. Provozní hygiena i kvalita bazénové vody je na dobré úrovni. Pracovníci hygienické služby mají aktuální informace o kvalitě vody v jednotlivých umělých koupalištích, jelikož provozovatelé mají povinnost ve stanovených intervalech zajistit kontrolu kvalitu bazénové vody prostřednictvím akreditovaných laboratoří a výsledky pak neprodleně zasílat do informačního systému. Rovněž tyto zaslané výsledky vykazují vyhovující kvalitu bazénové vody.

Aktuální informace o kvalitě vody ke koupání ve volné přírodě jsou k dispozici zde. Na všech sledovaných koupacích místech jsou rovněž k dispozici informační tabule, na kterých lze najít všeobecné informace o jednotlivých nádržích včetně hodnocení kvality vody.

Zveřejněno: 3.8.2017