KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 32. týden

Úvod / Občanům / Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 32. týden

Nadprůměrně teplé počasí posledních dnů začalo negativně ovlivňovat i kvalitu vody v některých sledovaných přírodních nádržích ke koupání v Moravskoslezském kraji. Na základě provedených odběrů vzorků vody z nádrží v okrese Frýdek – Místek (Brušperk, Baška, Olešná a Žermanická přehrada) bylo zjištěno, že ve vodní nádrži Baška došlo k nárůstu počtu toxických sinic a voda již není vhodná ke koupání. Nádrž Brušperk je i nadále označena jako nevhodná ke koupání v souvislosti s rozvojem toxických sinic; navíc je tato nádrž dlouhodobě riziková i s ohledem na potvrzení přítomnosti cerkárií ve vodě v minulých koupacích sezónách. Rizikovost této nádrže byla potvrzena v průběhu letošní koupací sezóny oznámením dvou případů výskytu svědivé vyrážky po koupání v nádrži. Jak bylo opakovaně zmiňováno, mohou cerkárie u koupajících se osob vyvolávat zánět kůže, projevující se vznikem vyrážek a výrazným svěděním (cerkáriová dermatitida). Kvalita vody na ostatních vodních plochách na Frýdeckomístecku je i nadále vyhovující.

V tomto týdnu byly vzorkovány i koupací místa na Novojičínsku (VN Kacabaja, Větřkovice, Čerťák a Údolí mladých). V těchto nádržích je dosud koupání bez zdravotních rizik.

V rybníku Bohušov v okrese Bruntál byla v tomto týdnu pracovníky KHS MSK ověřována kvalita vody na základě zvýšeného výskytu sinic ve vodě při předchozím odběru. Stanovená množství sinic již dosáhla hodnot, které představují zdravotní riziko i pro běžnou populaci, a proto se koupání v této nádrži nedoporučuje.

Ve Sportovně rekreačním areálu v Hlučíně zajišťuje provozovatel průběžnou kontrolu kvality vody ke koupání. Poslední laboratorní analýzy potvrdily její vyhovující kvalitu, nicméně návštěvníci mohou negativně vnímat bezprostřední okolí vodních ploch, které může být ovlivněno vyplavováním podvodní vegetace.

V průběhu minulého týdne byly odebrány vzorky ke kontrole kvality vody z nádrže ke koupání u chaty Dukla v Čeladné na Frýdeckomístecku. I zde nebyly v kvalitě vody zjištěny nedostatky.

Aktuální informace o kvalitě vody ke koupání ve volné přírodě jsou k dispozici zde. Na všech sledovaných koupacích místech jsou rovněž k dispozici informační tabule, na kterých lze najít všeobecné informace o jednotlivých nádržích včetně hodnocení kvality vody.

Rovněž v tomto týdnu pracovníci Krajské hygienické stanice se sídlem v Ostravě pokračovali v kontrolách hygienických požadavků při provozování venkovních areálů umělých koupalištˇ. Kvalita vody ke koupání je na dobré úrovni, rovněž v provozní hygieně a při plnění ostatních požadavků na provozovatele koupališť dosud nejsou zjišťovány zásadní nedostatky.

Zveřejněno: 10.8.2017