KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 33. týden

Úvod / Občanům / Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 33. týden

I v tomto kalendářním týdnu monitorovali pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje v Ostravě vývoj kvality vody ve sledovaných přírodních nádržích. Dle monitorovacího kalendáře byly odebrány vzorky vody z koupacích míst na Bruntálsku (Slezská Harta, lom Svobodné Heřmanice, rybníky Tvrdkov, Bohušov a Edrovice), v okrese Karviná (Těrlická přehrada) a na Opavsku (Stříbrné jezero a nádrž v Budišově nad Budišovkou). Mimořádný odběr byl proveden z nádrží Brušperk a Baška na Frýdeckomístecku.

Ve srovnání s minulým týdnem nedošlo v kvalitě vody k významnějším změnám. I nadále nedoporučujeme koupání v nádržích Brušperk, Baška a rybníku Bohušov. Důvodem je přítomnost toxických sinic v množstvích, která již představují pro koupající se osoby zdravotní riziko. Pro nádrž Brušperk navíc trvá upozornění na riziko přítomnosti cerkárií ve vodě, které mohou u koupajících se být příčinou tzv. cerkáriové dermatitidy (vyrážka doprovázená intenzivním svěděním). V ostatních sledovaných nádržích je voda hodnocena jako vhodná ke koupání bez zdravotních rizik.

V rámci kontrolní činnosti byla pracovníky KHS MSK provedena kontrola kvality vody ke koupání v areálu štěrkovny Hlučín. Odběry vody byly provedeny z volného jezera, nádrže ke koupání (tzv. bazén B1) a dětského brouzdaliště. V kvalitě vody nebyly zjištěny nedostatky. V důsledku likvidace vodních rostlin v jezeře dochází průběžně k vyplavování rostlinných zbytků u břehů, které jsou denně provozovatelem areálu odstraňovány.

Aktuální informace o kvalitě vody ke koupání ve volné přírodě jsou k dispozici zde. Na všech sledovaných koupacích místech jsou rovněž k dispozici informační tabule, na kterých lze najít všeobecné informace o jednotlivých nádržích včetně hodnocení kvality vody.

Provoz v areálech letních umělých koupališť doposud probíhá bez zásadních problémů. Drobné nedostatky jsou s provozovateli průběžně řešeny a ihned odstraňovány. Kvalita vody v jednotlivých bazénech vyhovuje legislativním požadavkům.

Zveřejněno: 17.8.2017