KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Státní zdravotní dozor ve školských zařízeních - aktuální situace

Úvod / Občanům / Státní zdravotní dozor ve školských zařízeních - aktuální situace

V problematice hygieny dětí a mladistvých probíhá státní zdravotní dozor v souladu se schváleným plánem kontrolní činnosti pro rok 2017. K dnešnímu dni bylo v Moravskoslezském kraji zkontrolováno 727 zařízení - škol a školských zařízení a ostatních zařízení sloužících pro děti. Dalších 172 kontrol bylo provedeno za specifickým účelem, tj. ke kontrole odstranění zjištěných nedostatků nebo ke kontrole podnětů ze stran občanů. Podnětů bylo k dnešnímu dni celkem 26, týkaly se údržby pískovišť, výskytu vší a štěnic, nedostatečné provozní hygieny ve stravovacích provozech, nízké teploty ve třídách. Jako oprávněné nebo částečně oprávněné bylo uznáno 13 podnětů. K dnešnímu dni byly v této oblasti činnosti uloženy sankce v celkové výši 94 800 Kč.

V měsíci září proběhlo, mimo jiné, 12 odběrů písku z veřejných hracích ploch, resp. z pískovišť u mateřských škol, k mikrobiologickému a parazitologickému vyšetření. Výsledky laboratorních analýz, o kterých bude KHS MSK veřejnost následně informovat, nejsou doposud k dispozici.

Zveřejněno: 29.9.2017