KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Kvalita vody komerčních studní

Úvod / Občanům / Kvalita vody komerčních studní

Na území Moravskoslezského kraje je evidováno cca 260 komerčních studní, tj. takových zdrojů pitné vody, které jsou provozovány v souvislosti s jinou činností (nejčastěji provozování restaurace nebo ubytovacího zařízení). Provozovatelé těchto studní mají povinnost kvalitu vody kontrolovat, resp. zajistit její kontrolu prostřednictvím akreditované laboratoře v četnosti a rozsahu v závislosti na počtu zásobovaných osob a objemu dodávané vody, nejčastěji se jedná o 2 -3 kontroly ročně.

Četnost těchto kontrol včetně výsledků konkrétních rozborů je průběžně sledována orgánem ochrany veřejného zdraví prostřednictvím celostátního registru, nad rámec těchto kontrol je formou supervize prováděn vlastní státní zdravotní dozor spojený s odběry vzorků. V případě, že jsou zjištěny závažné nedostatky zejména mikrobiálního charakteru je neprodleně po jejich zjištění vydán zákaz použití této vody jako pitné – k pití, přípravě pokrmů, mytí nádobí, sprchování, a to do doby zajištění nápravných opatření. V roce 2017 je předpokládáno provést formou supervize kontroly u poloviny evidovaných komerčních studní.

Podle dosavadních výsledků bylo v 8 případech nezbytné vydání zákazu používání vody jako pitné, většinou se jednalo o oblast frýdecko-místecka, ve které je i soustředěna téměř polovina z celkového počtu komerčních studní evidovaných v kraji. Ve srovnání s dalšími zdroji pitné vody – veřejnými vodovody nebo veřejnými studnami jsou nedostatky u komerčních studní shledávány častěji a je tedy nezbytné jim v rámci kontrolní činnosti věnovat zvýšenou pozornost.

Zveřejněno: 2.10.2017