Nahrávám...

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Oprava plynového kotle – územní pracoviště Nový Jičín"

Úvod / Občanům / Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Oprava plynového kotle – územní pracoviště Nový Jičín"

Zadavatel Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava 2 vyzývá na základě §31 a §6 zákona č.134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek ke zpracování a podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Oprava plynového kotle – územní pracoviště Nový Jičín"

Dokumenty ke ztažení

Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 - Technické zadání

Příloha č. 2 - Krycí list nabídky

Termín podání nabídky: 21.3.2018

Výsledky výběrového řízení

Zápisy z otevření, posouzení a hodnocení nabídek

Zveřejněno: 16.2.2018