KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Pachy ze sanací na lagunách Ostramo

Úvod / Občanům / Pachy ze sanací na lagunách Ostramo

Krajská hygienická stanice v Ostravě obdržela v posledních týdnech několik podnětů na zápach, který aktuálně vnímají obyvatelé částí Ostravy – zejména Fifejd, Mariánských Hor a Přívozu. Původem těchto pachů jsou sanační práce na lagunách Ostramo, spojené s produkcí vyšších koncentrací oxidu siřičitého.

Součástí přípravných prací dokončení sanace lagun bylo důkladné posouzení vlivu stavby na životní prostředí, v rámci kterého oprávněná osoba provedla i hodnocení zdravotních rizik se závěrem, že občané mohou být po dobu sanace obtěžováni pachy nicméně závažné zdravotní dopady se nepředpokládaly. Při vlastní realizaci prací však dochází ke stavům, které nemohly být predikovány a jsou spojeny s vyšším vývinem dráždivého oxidu siřičitého. Přestože monitorovací systém reaguje na zvýšení koncentrací následným zastavením prací přetrvávají pachové jevy s určitou časovou prodlevou, která je zejména v období smogových situací, při špatných rozptylových podmínkách pro občany nepříznivá.

Účinky oxidu siřičitého jsou popisovány jako dráždivé na sliznice dýchacích cest s následným zúžením průdušek, zvýšené tvorbě hlenu a snížení plicních funkcí. Citlivou skupinou jsou především astmatici, zdravotní obtíže ale může pozorovat i běžná populace. Intenzita účinků a tedy zvýšení rizik je vyšší při fyzické námaze. Účinky jsou krátkodobé, při přechodu do nezatíženého prostředí zdravotní dopady odezní.

Krajská hygienická stanice, přestože není ve věci příslušným orgánem státní správy, problematiku sanace průběžně sleduje a komunikuje jak s dozorovými orgány tak společností, která práce provádí. Občany upozorňuje, aby v případě zdravotních obtíží, které by pociťovali jako důsledek výrazného zápachu z lagun, navštívili svého ošetřujícího lékaře. Ověřováním u praktických lékařů dosud nebyl výskyt zdravotních obtíží potvrzen.

Zveřejněno: 5.3.2018