Nahrávám...

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "KHS MSK Moravskoslezského kraje - obnova vozového parku - 2017"

Úvod / Občanům / Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "KHS MSK Moravskoslezského kraje - obnova vozového parku - 2017"

Zadavatel Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava 2 vyzývá na základě §31 a §6 zákona č.134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek ke zpracování a podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "KHS Moravskoslezského kraje - obnova vozového parku - 2017"

Dokumenty ke ztažení

Zadávací dokumentace

Příloha č.1 -Technická specifikace požadovaného osobního vozidla vyšší střední třídy

Příloha č.2 - Návrh kupní smlouvy


Termín podání nabídek: 4. 4. 2018

Výsledky veřejné zakázky

Zápisy z otevření, posouzení a hodnocení nabídek

Zveřejněno: 20.3.2018