KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Dětské rekreace v roce 2017 na území Moravskoslezského kraje

Úvod / Občanům / Dětské rekreace v roce 2017 na území Moravskoslezského kraje

V loňském roce proběhlo na území Moravskoslezského kraje 170 zotavovacích akcí (262 běhů), na kterých se zrekreovalo 16 166 dětí, a dále 38 jiných podobných akcí (47 běhů). Těch se účastnilo 1 122 dětí. Moravskoslezský kraj je také mimo jiné oblíbenou lokalitou pro pořádání škol v přírodě a ozdravných pobytů, těch se uskutečnilo přibližně 100, s účastí více jak 5000 dětí.

Pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě provedli celkem 104 kontrol, včetně kontrol na školách v přírodě. Na 3 táborech byly shledány hygienické nedostatky: nesplnění povinnosti nahlásit akci orgánu ochrany veřejného zdraví, nezajištění podmínek pro osobní hygienu dětí, nedostatky ve stravování dětí, za které byla uložena sankce v celkové výši 5 500 Kč.

Zasahovali jsme u 1 výskytu infekčního onemocnění. Podáno bylo celkem 5 podnětů občanů, nejčastěji na hygienicky závadný stav, z toho jen 1 byl uznán jako částečně oprávněný. Na území Moravskoslezského kraje nemusel být v loňském roce žádný tábor evakuován z důvodu mimořádných situací, jako jsou záplavy, povodně, větrné polomy apod. V porovnání s předešlými sezónami lze konstatovat, že i v té minulé sezóně si letní tábory udržely svůj standard.

Zveřejněno: 4.5.2018