KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Sankce a podněty na úseku hygieny dětí a mladistvých v roce 2017

Úvod / Občanům / Sankce a podněty na úseku hygieny dětí a mladistvých v roce 2017

V roce 2017 se v zařízeních a provozovnách pro výchovu a vzdělávání dětí uložilo celkem 105 sankcí v celkové výši 183 200 Kč. Nejčastěji se tyto sankce týkaly školských stravovacích provozů: celkem uloženo 94 sankcí v celkové výši 162 200 Kč. Jednalo se zejména o nedodržení provozní hygieny, neuplatňování znalostí nutných k ochraně veřejného zdraví při výkonu epidemiologicko závažné činnosti, za nedodržení podmínek pro skladování potravin, nezajištění stavebně – technického stavu provozovny nebo za nezpracování či nedodržení postupů založených na zásadách HACCP, nedodržení lhůt spotřeby a značení potravin apod. V loňském roce bylo přistoupeno 1krát k likvidaci suroviny (syrového masa), které bylo skladováno při teplotách, které podporují růst patogenních mikroorganismů, kontrolované osobě tak byla uložena sankce ve výši 10 000 Kč.

Ve 13 případech jsme nařídili sanitaci provozovny z důvodu nevyhovující provozní hygieny, kontrolovaným osobám byla uložena sankce v celkové výši 30 000 Kč. V ostatních případech, respektive v 11 případech, se jednalo o sankce uložené ve školách, školských zařízeních, zotavovacích akcích či dětských skupinách. Nejčastěji se trestalo za nesplnění povinnosti vybavení hygienických zařízení. Ve 2 případech písek, používaný ke hrám dětí, byl mikrobiálně nebo parazitárně znečištěn. Kontrolované osoby zaplatily 4 000 Kč a neprodleně zajistili výměnu písku.

V roce 2017 bylo přijato celkem 40 podnětů týkajících se zařízení či provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí, z nichž 18 bylo oprávněných. Na základě těchto podnětů byla uložena sankce ve výši 18 000 Kč. 4 podněty byly zcela anonymní (bez udání jakéhokoliv kontaktu). Nejčastěji se jednalo o podněty na nevyhovující mikroklimatické podmínky ve třídách, na nevyhovující kvalitu jídla a skladbu jídelníčku, na výskyt vší a štěnic. Řešeny byly také podněty na nevyhovující provozní hygienu ve školských stravovacích provozech, na kvalitu písku venkovních hracích ploch nebo například na překročení kapacity dětí v dětské skupině.

Zveřejněno: 14.5.2018