Nahrávám...

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Oprava střechy - pracoviště Frýdek - Místek"

Úvod / Občanům / Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Oprava střechy - pracoviště Frýdek - Místek"

Zadavatel Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava 2 vyzývá na základě §31 a §6 zákona č.134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek ke zpracování a podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Oprava střechy - pracoviště Frýdek - Místek"

Dokumenty ke ztažení

Zadávací dokumentace

Krycí list nabídky

Doplnění zadávací dokumentace ze dne 26.6.2018

Termin podání nabídek: 9.7.2018

Výsledky výběrového řízení

Zápisy z otevření, posouzení a hodnocení nabídek

Zveřejněno: 15.6.2018