Nahrávám...

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Provedení výměny dveří, prahů a nátěru zárubní - pracoviště Nový Jičín" - PRODLOUŽENÍ TERMÍNU PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Úvod / Občanům / Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Provedení výměny dveří, prahů a nátěru zárubní - pracoviště Nový Jičín" - PRODLOUŽENÍ TERMÍNU PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava 2 vyzývá na základě §31 a §6 zákona č.134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek ke zpracování a podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Provedení výměny dveří, prahů a nátěru zárubní - pracoviště Nový Jičín"

Dokumenty ke ztažení

Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 - specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

Příloha č. 2 - krycí list nabídky

Termin podání nabídek: 10.8.2018

UPOZORNĚNÍ - termín pro podání nabídek byl prodloužen do 17.8.2018

Výsledky výběrového řízení

Zápisy z otevření, posouzení a hodnocení nabídek

Zveřejněno: 20.7.2018