Nahrávám...

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci ,,Oprava kuchyňské linky - pracoviště Ostrava, pracoviště Nový Jičín"

Úvod / Občanům / Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci ,,Oprava kuchyňské linky - pracoviště Ostrava, pracoviště Nový Jičín"

Zadavatel Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava 2 vyzývá na základě §31 a §6 zákona č.134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek ke zpracování a podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci ,,Oprava kuchyňské linky - pracoviště Ostrava, pracoviště Nový Jičín"

Dokumenty ke ztažení

Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 - náčrt kuchyňských linek

Příloha č. 2 - krycí list nabídky

Termin podání nabídek: 10.8.2018

Výsledky výběrového řízení

Zápisy z otevření, posouzení a hodnocení nabídek

Zveřejněno: 20.7.2018