KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Horké léto, práce a pitný režim

Úvod / Občanům / Horké léto, práce a pitný režim

Letošní léto se vyznačuje extrémně vysokými teplotami v poměrně dlouhých časových úsecích.

Lidský organizmus vysoké teploty vyčerpávají, tělo musí bojovat proti nadměrnému přehřátí, a proto se nadměrně potí. Potem ztrácí tělo nikoliv jenom vodu, ale taky minerální látky.

Aby nedošlo k dehydrataci organizmu (příznaky: únava, bolesti hlavy, malátnost, křeče, pokles krevního tlaku, rychlá tepová frekvence), je zapotřebí vodu a minerály doplňovat, zajistit tzv. pitný režim. Zvýšenou pozornost pitnému režimu je třeba věnovat u lidí, kteří pracují při vysokých teplotách např. na venkovním pracovišti, ve výrobních halách bez klimatizace, nebo tam, kde je na pracovišti zdroj technologického tepla.

Na pracovištích, kde zaměstnanci nejsou v riziku zátěže teplem, postačí k zajištění pitného režimu pitná voda z kohoutku vodovodního řádu, popř. balená pitná voda. Zaměstnavatel má povinnost dle § 53 odst. 1 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, aby prostor určený pro práci byl zásoben pitnou vodou v množství postačujícím pro potřeby pití zaměstnance a zajištění předlékařské pomoci. Při extrémních teplotách je vhodné doplnit obyčejnou vodu menším množstvím minerální vody pro úhradu potem ztracených minerálních látek. Minerální látky se do organizmu dostávají především jídlem, proto není vhodné v parném létě pít pouze minerální vody. Příliš velké množství minerální vody zatěžuje ledviny. Sycené nápoje (oxidem uhličitým) nejsou vhodné ve větším množství, protože způsobují překyselení organizmu a způsobují i žaludeční potíže. Vhodné nejsou ani sladké nápoje. Celkové množství vypitých tekutin v extrémním horku v závislosti na vykonávané činnosti by nemělo být nižší než 2 až 3 litry za den. Platí, čím namáhavější práce, tím vyšší příjem tekutin v rámci pitného režimu.

K pitnému režimu kromě obyčejné vody doplněné minerální vodou je vhodný slabý neslazený čaj, i nealkoholické pivo. Popř. vodou ředěné ovocné džusy.

Na pracovištích se zdrojem technologického tepla a dále všude tam, kde je práce zařazena do třetí rizikové kategorie faktoru pracovních podmínek zátěž teplem, zaměstnavatelé mají dle § 8 výše citovaného nařízení vlády povinnost zajistit pro tyto zaměstnance ochranné nápoje, a to v množství 70% ztráty tekutin pocením. Typ ochranného nápoje se poskytuje podle druhu vykonávané práce, od slabě mineralizovaných vod (včetně pitné vody z kohoutku) u málo namáhavé práce, až po středně mineralizované vody u práce s vysokou fyzickou zátěží.

Kromě zajištění pitného režimu je vhodné mít k dispozici při práci na venkovních pracovištích pokrývku hlavy a sluneční brýle. Organizačně, kde je to možné, je nutno zajistit střídání práce na venkovním a krytém pracovišti a v případě, že toto nelze zajistit, zavést bezpečnostní přestávky.

V poslední době se čím dál více setkáváme s klimatizovanými pracovišti, avšak i tento dobrý pomocník v podobě klimatizace při boji proti horku může způsobit zdravotní problémy při nevhodném používání. Především je nutno nasměrovat proud studeného vzduchu mimo pracovní místo zaměstnance a nechladit místnost více než o 8 stupňů Celzia proti venkovní teplotě.

Zveřejněno: 2.8.2018