KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Kvalita vody ve studánkách v Moravskoslezském kraji

Úvod / Občanům / Kvalita vody ve studánkách v Moravskoslezském kraji

Pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje provedli opakované odběry vzorků vody ve vybraných studánkách v Moravskoslezském kraji, které jsou hromadně využívány veřejností. První odběry se uskutečnily na přelomu měsíců května a června. Druhé kolo odběrů proběhlo koncem srpna a začátkem září. U odebraných vzorků byly stanoveny mikrobiologické, biologické a základní fyzikální a chemické ukazatele. Celkem bylo odebráno 42 vzorků z 23 studánek. Z celkového počtu kontrolovaných studánek vyhovělo ve všech stanovovaných ukazatelích 7.

    Jednalo se o studánky:
  • Okres Bruntál – studánka v obci Mezina
  • Okres Frýdek – Místek – Frýdek, pramen Hájek, Svatá voda
  • Okres Karviná – Karviná, studánka v Černém lese
  • Okres Nový Jičín – Šenov u Nového Jičína – Bannerova studánka
  • Okres Opava – Mladecko, studánka Kyselka
  • Okres Ostrava – Bělský les, studánka Matky Boží-Svatý pramen
  • Okres Ostrava – Bělský les – Pod Kolibou II

Velmi významná mikrobiální kontaminace byla zjištěna především ve studánkách na Opavsku – studánka „Maria Talhof“ v Melči, studánka „Nový Dvůr“ ve Stěbořicích a ve studánce v Radkově. Nevyhovující kvality vody v těchto studánkách byla zjištěna i při kontrole v roce 2009.

Vysoké překročení limitů pro mikrobiologické ukazatele bylo dále zjištěno u studánky Markétin pramen v Kopřivnici na Novojičínsku, studánky na ul. Kubiszova v Karviné a na Ostravici – pramen pod Butořankou v okrese Frýdek Místek.

Výše uvedené studánky jsou svou kvalitou vysoce zdravotně rizikové. Mikrobiálně kontaminovaná voda může být příčinou řady onemocnění, zejména onemocnění průjmových.

Voda ve studánce v Dolní Moravici na Bruntálsku se vyznačovala vysokým obsahem železa a v této souvislosti i zhoršenými senzorickými vlastnostmi vody (barva, zákal, pach). Nadlimitní obsah dusičnanů byl zjištěn ve studánce na ul. Smyčkova v Ostravě – Staré Bělé.

K využívání vody ze studánek jako pitné je nutno upozornit na řadu úskalí. Není řešena ochrana těchto vodních zdrojů a není zajištěna ani pravidelná kontrola kvality vody (jen ojediněle jsou zajištěny rozbory vody např. úřady obcí nebo měst, zájmovými sdruženími, apod.)

Ani vyhovující výsledek prováděných rozborů však neumožňuje s jistotou konstatovat, že voda je trvale pitná (nejsou k dispozici rozbory v celém rozsahu vyhlášky pro pitnou vodu). Kvalita vody se může díky negativní antropogenní činnosti náhle změnit i vlivem povětrnostních vlivů (silné deště apod.). Rovněž je nutno upozornit na to, že k dalšímu zhoršení kvality vody může docházet i při plnění vody do nečistých či jinak nevhodných láhví či barelů a dalším následném skladování.

Z výše uvedeného je zřejmé, že používání vody ze studánek k pití může být velmi rizikové.

Seznam kontrolovaných studánek:

OkresNázev
BruntálStudánka v obci Mezina
Studánka v obci Dolní Moravice
Frýdek - Místek Studánka Mariin pramen u penzionu U studánky, Horní Lomná
Studánka Pod Štanclem, Místek
Pramen Hájek (svatá voda), Frýdek
Pramen pod Butořankou, Ostravice
Karviná Studánka v Černém lese v Karviné
Studánka U Cigánky, Pod Zvonek, Český Těšín
Studánka na ul. Bezručova, Bohumín-Skřečoň
Studánka na ul. Kubiszova, Karviná- Ráj
Nový Jičín Kopřivnice, K oční léčebně, „Markétin pramen“
Starý Jičín, „Oční studánka
Šenov u Nového Jičína, „Bannerova studánka“
Spálov, „Panna Maria ve skále“
Opava Studánka Radkov
Studánka Nový Dvůr, Stěbořice
Pramen Židlo, Bělá
Studánka Maria Talhof, Melč
Studánka Juliánka, Kozmice
Studánka v obci Mladecko (kyselka)
Ostrava Studánka Matky Boží, Bělský les
Studánka Pod Kolibou II , Bělský les
Studánka na ul. Smyčkova (u potoka), Stará Bělá

Zveřejněno: 3.10.2012