KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Ovzduší v solných jeskyních

Úvod / Občanům / Ovzduší v solných jeskyních

Prostředí solných jeskyní jejich provozovatelé deklarují jako čistá prostředí, vhodná k regeneraci organismu. Vzhledem ke zhoršené kvalitě ovzduší v našem kraji by pobyt v těchto zařízeních mohl přispívat k posílení imunity návštěvníků, hygienická služba se proto v roce 2018 zaměřila na ověření kvality jejich vnitřního prostředí se zaměřením na mikrobiologickou čistotu prostředí (celkový počet mikroorganismů a plísně dle limitů ve vyhl. č. 6/2003 Sb.). V rámci provedených kontrol 6 prokazatelně využívaných zařízení byla ověřována kapacita a využití zařízení, způsob jejich větrání a údržba větracích zařízení, četnost výměny soli, podmínky provozu a orientačně ověřováno mikroklima v jeskyni. Jednalo se o obdobná zařízení s kapacitou 8 – 10 osob, větrána převážně vzduchotechnikou, stěny, strop i podlaha jsou pokryty solí. Osoby zde pobývají cca 45 minut. Z 5 srovnatelných zařízení byl v jednom případě limit 500 KTJ/m3 pro celkový počet mikroorganismů překročen, koncentrace plísní byly všude podlimitní. V jednom případě bylo měření provedeno v atypické jeskyni – prostor pro 15 – 20 osob se střešním oknem, kde byl v průběhu procedury navíc rozstřikován aerosol s obsahem Vincentky a dalších solí. Zjištěný počet mikroorganismů zde vysoce překračoval stanovený limit a provozovatel byl vyzván k urychlenému podání zprávy o odstranění nedostatků. Z poznatků v rámci provedených kontrol vyplynulo, že překročení limitní koncentrace pro celkový počet mikroorganismů bylo zjištěno v případech, kdy není věnována dostatečná pozornost pravidelné údržbě a očistě větracích zařízení, která tak mohou výrazně zhoršit prostředí v jeskyni. Rovněž v případě přítomnosti zařízení pro tvorbu mlhy, bez jeho průběžného čištění a dezinfekce může být toto významným zdrojem kontaminace.

Vzhledem ke zjištěným výsledkům lze prostředí solných jeskyní považovat za vhodné ke krátkodobé regeneraci organismu, jejich provozovatelé však nesmí zapomínat na dostatečnou údržbu a čištění veškerého vybavení jeskyní.

Zveřejněno: 13.2.2019