KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Monitoring hluku v roce 2018

Úvod / Občanům / Monitoring hluku v roce 2018

Hluková problematika se prolíná téměř všemi aspekty hygienického dozoru hygieny obecné a komunální. Jedná její část se týká hluku z tepelných čerpadel typu vzduch-voda, který jsou stavebníci povinni dokládat jako součást projektové dokumentace stavby před jejich instalací. Skutečné hodnoty však mohou být výrazně odlišné od předpokládaných, proto bylo v průběhu roku 2018 provedeno monitorování situace k ověření reálných údajů o hlučnosti venkovních jednotek tepelných čerpadel využívaných k vytápění i chlazení rodinných, případně bytových domů. Srovnáním údajů podle katalogových listů výrobců zařízení a orientačním nebo akreditovaným měřením reálného stavu (konkrétní umístění, provoz při maximálním zatížení) byl potvrzen předpoklad o vyšší hlučnosti, než jaká je uváděna. Údaje výrobců v katalogových listech obsahují pouze emisi hluku ve vzdálenosti cca 1-2 m od zařízení, ale už nezohledňují faktory prostředí, ve kterém je tepelné čerpadlo umístěno a které mohou výrazně ovlivnit působení hluku na nejbližší chráněné prostory. Toto zjištění bylo podkladem pro další posuzování instalací tepelných čerpadel a jako minimální podklad pro hodnocení tepelných čerpadel typu vzduch-voda je proto zcela odůvodněně vyžadována hluková studie.

Zveřejněno: 18.2.2019