KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Schvalování provozních řádů pohřebních služeb

Úvod / Občanům / Schvalování provozních řádů pohřebních služeb

Provozovatelům pohřebních služeb a krematorií přinesl rok 2018 novou povinnost, a to v termínu do 30.8.2018 zpracovat provozní řád pro svou činnost a předložit ho ke schválení orgánu ochrany veřejného zdraví. Přestože tato skutečnost byla provozovatelům známa téměř jeden rok a měli k dispozici vzorové provozní řády, veškerá podání všech 37 stávajících pohřebních služeb v kraji byla soustředěna do období měsíců srpna a září 2018 a hygienická služba měla lhůtu 30 dní na jejich vyřízení. Přes nejasnosti při vyřizování podaných žádostí, nutné konzultace nebo ve 12 případech i fyzickou kontrolu zařízení byly veškeré podání kladně vyřízeny. Po provedeném schvalovacím procesu bylo na základě následné kontroly zjištěno ve dvou případech porušení povinností dle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví zejména v souvislosti s nedostatečnou nebo nesprávně vedenou evidencí a kontrolovaným subjektům byla uložena pokuta.

Zveřejněno: 23.4.2019